Týždeň mozgu - ponuka pre ZŠ a SŠ

10.03.2014 - 08:00 - 14.03.2014 - 12:00
Týždeň mozgu - medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť. Tréningy pamäti pre žiakov 8. a 9. roč ZŠ a študentov SŠ.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pripravilo tréningy pamäti pre žiakov 8. a 9. roč ZŠ a študentov SŠ pri príležitosti

Týždňa mozgu

medzinárodnej akcie, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť.

 

Žiaci / študenti sa na tréningu dozvedia:

  • informácie o pamäťovom okruhu, o druhoch pamäti, o pozitívnych i negatívnych vplyvoch  na pamäť, o poruchách a patologických zmenách pamäti
  • praktické cvičenia na koncentráciu, na asociácie, na štrukturáciu a selekciu informácií
  • praktické precvičenia krátkodobej (senzitívnej a pracovnej) i dlhodobej (sémantickej, epizodickej a procedurálnej) pamäti
  • overenie kapacity číselnej, textovej a obrazovej pamäti

Tréningy pre žiakov / študentov sa uskutočnia v pondelok - piatok (10. - 14. marec 2014) v čase 8:00 - 9:30 h a 10:00 - 11:30 h.

Maximálne 1 trieda (cca 20 žiakov / študentov) v skupine.

Vstupné: 2 eurá / 1 osoba (možnosť platiť kultúrnymi poukazmi)

Lektorka: Mgr. Antónia Bartošová

V prípade záujmu zúčastniť sa prosíme nahlásiť vašu účasť na: 046/5121 18 18 alebo monika.bartusova@rkcpd.sk

Hlavné menu