Učíme sa umeniu: Impresionizmus

Iné akcie

  • Imresionizmus je umelecký smer, ktorý vznikol v roku 1874 vo Francúzsku. Imresionizmus nadväzuje na realizmus, s ktorým má mnoho spoločných prvkov. Predstavitelia tohto smeru sa usilovali podať obraz krajiny alebo predmetu tak, ako sa javí nášmu oku v určitom okamihu.
  • Maliari nemaľujú realitu, ktorá je pred nimi, ale iba dojem, ktorý z tejto reality majú. Vo svojich dielach sa pokúšajú zachytiť okamžitú atmosféru danej chvíle v závislosti na osvetlení. Pri pozorovaní motívu sa pokúšajú sústrediť iba na farby, na charakter tvarov a ich rozmiestnenie. Dávajú dôraz na zmyslové vnemy, nálady, hru svetla a tieňov, mozaiku farieb, neurčité kontúry, neopakovateľné chvíle a okamihy duševného rozpoloženia. Zistili, že svetlom sa mení vzhľad vecí, že aj svetlo má svoje vlastné farebné hodnoty, že slnečné svetlo môže veciam ich farbu a tvar brať, takže sa pevné kontúry strácajú.
    (zdroj: internet)
  • Lektorka Mgr. Janka Ficová Vám porozpráva o technikách maľovania, rôznych podobách, ukážky rôznych prevedení, inšpirácie..., o kresbe a maľbe, kompozícii, objeme /svetlo, tieň/, pôsobení farieb a pod.
  • Čo nás čaká? Rozkreslenie a základné techniky. Budete môcť tvoriť buď v kresbe alebo maľbe.
  • Materiál bude zabezpečený zo strany organizátora.
  • Vstupné 2 €
  • Počet účastníkov je limitovaný, prihláste sa na 0901 918 822

 

Na záver spoločne zhodnotíme krátkou diskusiou naše výsledky.

www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie