Učíme sa umeniu: Maľba zvierat

Iné akcie

  • Lektorka Mgr. Janka Ficová vám porozpráva o technikách maľovania, rôznych podobách, ukážky rôznych prevedení, inšpirácie..., o kresbe a maľbe, kompozícii, objeme /svetlo, tieň/, pôsobení farieb a pod.
  • Čo vás čaká? Rozkreslenie a základné techniky. Budete môcť tvoriť buď v kresbe alebo maľbe.
  • Materiál bude zabezpečený zo strany organizátora.
  • Vstupné 2 €
  • Počet účastníkov je limitovaný, prihláste sa na 0901 918 822

 

Na záver spoločne zhodnotíte krátkou diskusiou vaše výsledky.

Kontakt: www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie