Učíme sa umeniu: Renesancia

Iné akcie

  • Renesancia sa zrodila v Taliansku v 14. storočí ako intelektuálne hnutie, ktoré sa šírilo prostredníctvom maliarstva, sochárstva a architektúry ďalej do Holandska a Nemecka. Názov renesancia (po francúzsky znovuzrodenie) sa ale ujal až v 19. storočí. Pod týmto termínom sa nerozumie ani tak presne vymedzený štýl, ale skôr duchovný postoj a nový životný pocit. Umelci sa chceli  odpútať od stredoveku a aktivizovali svoje nové tvorivé sily.
  • Maliari sa vyjadrovali k teórii formy, priestorovosti, proporcií a telesnosti. Charakteristickými črtami ich diel bola farebná a kompozičná vyváženosť, harmónia a perspektíva. Umelci pracovali v dielňach vedených majstrom, ktorý dostával objednávky. Renesancia pokrývala veľký časový úsek i rozsiahle územie. Časovo zodpovedá obdobiu so začiatkom v roku 1300 (vrchol dosiahla o 200 rokov neskôr) a zánikom v roku 1600.
    (zdroj: internet)
  • Lektorka Mgr. Janka Ficová Vám porozpráva o technikách maľovania, rôznych podobách, ukážky rôznych prevedení, inšpirácie..., o kresbe a maľbe, kompozícii, objeme /svetlo, tieň/, pôsobení farieb a pod.
  • Čo nás čaká? Rozkreslenie a základné techniky. Budete môcť tvoriť buď v kresbe alebo maľbe.
  • Materiál bude zabezpečený zo strany organizátora.
  • Vstupné 2 €
  • Počet účastníkov je limitovaný, prihláste sa na 0901 918 822

 

Na záver spoločne zhodnotíme krátkou diskusiou naše výsledky.

Kontakt: www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie