Učíme sa umeniu: Stredoveká maľba

Iné akcie

  • Lektorka Mgr. Janka Ficová Vám porozpráva o technikách maľovania, rôznych podobách, ukážky rôznych prevedení, inšpirácie..., o kresbe a maľbe, kompozícii, objeme /svetlo, tieň/, pôsobení farieb a pod.
  • Čo nás čaká? Rozkreslenie a základné techniky. Budete môcť tvoriť buď v kresbe alebo maľbe.
  • Materiál bude zabezpečený zo strany organizátora.
  • Vstupné 2 €
  • Počet účastníkov je limitovaný, prihláste sa na 0901 918 822.

 

Na záver spoločne zhodnotíme krátkou diskusiou naše výsledky.

Prajeme Vám príjemné tvorivé chvíle.

 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

25. 9. 2018 o 16:00 h

www.rkcpd.sk

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Odporúčané akcie