V posolstve kráľa (sprievodné podujatie)

22.05.2013 - 08:00 - 21.06.2013 - 08:00
Sprievodné podujatie k výstave V posolstve kráľa obsahujúce komentovanú prehliadku výstavy a tvorivú dielňu.

Výstava Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi s názvom V posolstve kráľa je príspevkom múzejníkov k oslavám výnimočného momentu v dejinách viacerých obcí hornej Nitry. Je ním prvá zachovaná písomná zmienka o viacerých obciach regiónu hornej Nitry, od ktorej toho roku uplynie presne 900. rokov. V roku 1113 sa v texte druhej Zoborskej listiny potvrdenej kráľom Kolomanom ocitlo najstaršie známe pomenovanie Prievidze, Bojníc, Kocurian, Novák, Račíc (dnešnej časti Nitrice), Nadlíc a Livinských Opatoviec a jeho hlavným, hoci priamo nemenovaným, aktérom sa stali Opatovce nad Nitrou.

Úvodný variant putovnej výstavy V posolstve kráľa, aktuálne predstavovaný verejnosti v priestoroch Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi, sa skladbou vystavených artefaktov spomedzi oslavujúcich obcí špeciálne zameriava na Prievidzu a sčasti tiež na Nitru ako miesto vzniku listiny. Sprievodné podujatie určené školským kolektívom sa však okrem predstavenia výstavy a jej cenných exponátov bližšie prizrie aj obsahu časti listiny venovanej hornej Nitre ako celku. Účastníci podujatia sa s pomocou lektora pokúsia ilustrovať zaujímavé detaily textu listiny a vytvoriť tak jej názornú kreslenú obdobu vo forme mapového obrazu. Prostredníctvom tvorivej činnosti tak účastníci získajú a farebné na bielom si uchovajú poznatky o polohe všetkých zmieňovaných obcí a stredovekom vymedzení ich území. Program zavŕši tvorba žiackych predstáv o podobe Prievidze v čase vzniku prvej písomnej zmienky.

Predpokladaná dĺžka programu: 60 minút

Optimálny počet žiakov v skupine: do 25

Cieľová skupina: žiaci 3. - 9. ročníka ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií,

v upravenej podobe aj študenti vyšších ročníkov gymnázií

Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1 € za žiaka

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred!

Hlavné menu