V znamení letného slnovratu

19.06.2014 - 08:00 - 26.06.2014 - 17:00
Rozprávanie o tradíciách spätých s obdobím letného slnovratu.

Spätosť človeka s prírodou si ľudia v dávnych dobách uvedomovali oveľa viac než dnes. Nevyhnutnosť podriadiť sa prírodným zákonom im neustále pripomínali každodenné starosti o prežitie. Pri ich riešení, aj bez znalosti súčasných moderných vedeckých metód a vyspelých technológií, veľmi skoro pochopili, že spúšťačom všetkých vzájomne súvisiacich dejov je jediný žiarivý zdroj energie, každoročne poctivo putujúci po nebeskej dráhe. Preto nečudo, že sa vo svojich vtedajších náboženských predstavách s prosbami i vďakou obracali najmä naň - na Slnko! Na oslavu jeho životodarnej sily si celkom logicky vybrali čas, v ktorom počas roka žiarilo na oblohe najvyššie a najdlhšie.

Asi tak vznikli júnové slávnosti letného slnovratu - celé tisícročia najväčšie výročné sviatky ľudstva, na ktoré si však dnes už len málokto spomenie. Z ich slávnej minulosti do vedomia súčasných generácií sem-tam vystúpia iba praveké megalitické stavby a ešte zriedkavejšie spomienky na tajuplné ohnivé obrady starých Slovanov, ktorými vraj zatienili všetky ostatné národy. Na území Slovenska napriek úspešnému nástupu kresťanstva mnohé z týchto zvykov pretrvali až do 19. storočia, aby potom za jedno storočie nenávratne spadli do priepasti dejín.

Podujatie V znamení letného slnovratu, ktoré pre školákov na záver školského roka už po tretíkrát pripravilo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, nevolá po navrátení zašlých čias. Ponúka však možnosť krátkeho oživenia magickej príťažlivosti najvýznamnejšieho medzníka roka v oblasti pohanských tradícií ako neoddeliteľnej súčasti duchovného vývoja ľudstva.

Rôznorodé podoby viacerých významných zvykov obdobia letného slnovratu, v neskoršom období nazývaných tiež jánskymi zvykmi, priblíži rozprávanie, obrazová prezentácia, ale najmä hravo náučné sprítomnenie zvyku hľadania svätojánskych pokladov a ich následnej identifikácie. Pátranie po pokladoch za dobrého počasia prebehne v areáli múzea. Žiakov rozdelených na skupiny k pokladom dovedú indície. V netrpezlivom očakávaní nálezu si deti väčšinou ani neuvedomia, že sú nútené v praxi uplatniť znalosť svetových strán či rozpoznať niektoré druhy stromov. V prípade nepriaznivého počasia sa pátranie v upravenej a skrátenej verzii odohrá v interiéri, pričom pri hľadaní účastníkom trochu pomôžu populárni kamaráti zo známej slovenskej rozprávky. Na záver sa úspešní hľadači pokladov pokúsia s využitím poskytnutých materiálov zistiť, čo sa im to vlastne podarilo nájsť. Pri tejto príležitosti sa zoznámia s podobou a zaujímavým obsahom mincí z obdobia, kedy aj Slovákom vládli králi. Mladší účastníci podujatia (žiaci 3. - 5. ročníka) si namiesto, pre nich ešte náročného, vyhľadávania informácií budú môcť farebne dotvoriť a na pamiatku odniesť sadrové odliatky vybraných mincí zo zbierok múzea.

 

Čas trvania: 60 minút

Optimálny počet žiakov v skupine: do 25

Cieľová skupina: 3. - 9. ročník ZŠ

Vstupné: 1 kultúrny poukaz alebo 1 € za žiaka

 

Účasť na podujatí je potrebné nahlásiť najmenej dva dni vopred!

Hlavné menu