VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA - LIEČBA UMENÍM

Iné akcie

Piatok 14.6.2019 od 18,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou a arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou slova Soňou Dobrovodskou Molnárovou

skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. 

UKĽUDŇUJÚCA DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti

ZVUKOVÁ TERAPIA – pozitívne vybračné frekvencie v podobe použitia zvuku hlasu v doprovode etnických bubnov v kombinácii s afirmáciami za účelom pomôcť telu a mysli dostať sa do rovnováhy.

AFIRMÁCIE – pozitívne afirmácie v interpretácii Soni Dobrovodskej Molnárovej v sprievode meditačnej reprodukovanej hudby

POKOJNÉ TÓNY - pasívna, upokojúca, uvoľňujúca a relaxačná muzikoterapia s cieľom ponoriť sa do seba a navodiť v sebe pokoj

90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

poplatok: 10,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 2.5.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom
Piatok 28.6. od 18,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

VEČERNÁ ARTETERAPIA s artemuzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. 

UKĽUDŇUJÚCA DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti

KOSHI TERAPIA – pasívna muzikoterapia v podaní muzikoterapeutky s použitím autentického hudobného nástroja – koshi zvonkohier, ktorých zvuk sa považuje za najkrajšie znejúce zvonkohry na svete a ich aktiváciou sa rozovučia tóny, ktoré harmonizujú psychiku, vyvolávajú pocit šťastia

KOLORTERAPIA – terapia farbami ako liekom tela a duše v podobe vyfarbovania predtlačeného diela na papier A4 - fixami, farbičkami alebo perokresbou zameraná na vyriešenie osobných vecí účastníkov ( vzťahy, životná situácia, pocity, zdravie, atď...) v sprievode reprodukovanej muzikoterapie ( nezahŕňa rozbor diela, ani výuku výtvarných techník )

120 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie. 

materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

poplatok: 10,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 27.6.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom
Plánujeme:Piatok 12.7.2019 od 16,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

RELAXAČNÁ MUZIKOTERAP & HARMONIZAČNÝ OBRAZ – KVETY s arteterapeutkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a maliarkou energetických obrazov Jankou Škarabanovou

skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. 

POZITÍVNE FARBY – prednáška o pôsobení farieb na našu psychiku, aj fyzickú stránku nášho bytia

TVORBA HARMONIZAČNÉHO OBRAZU – maľba akrylovými farbami v téme MAKY na šepsované plátno 40 x 50 v réžii Janky Škrabanovej

HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA – kombinovaná v podobe interaktívnej zvukoterapie liečivými ladičkami a spoužitím autentického hudobného nástroja KOSHI v harmonických tónoch a vibráciách a pasívnej muzikoterapie 

210 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie. 

materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

poplatok: 18,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 11.7.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom
Piatok 26.7.2019 od 16,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

ANTISTRESOVÁ MUZIKOTERAPIA & ENERGETICKÝ OBRAZ – NEKONEČNO VO VESMÍRE s arteterapeutkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou, výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou a hudobníkom Henrichom EREMITÉ Pilchom

skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. 

KREATIVITA A FARBY – prednáška o pôsobení kreativity a farieb v duchu liečby na našu psychiku, aj fyzickú stránku nášho bytia

TVORBA ENERGETICKÉHO OBRAZU – kombinované techniky s využitím akrylových a metalických farieb v kombinácii s rozmývateľným pastelom a perokrebou bielym perom v téme NEKONEČNO VO VESMÍRE s využitím netradičných výtvarných techník na šepsované plátno 40 x 50 v réžii Lucky Vrtelovej

MUZIKOMEDITÁCIA – sprievodná relaxačná hudba v ukľudňujúcich tónoch

ANTISTRESOVÉ RYTMY - aktívna muzikoterapia vo forme intuitívneho bubnovania na etnické bubny v sprievode rytmickej hudby s antistresovým účinkom.

210 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie. 

materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

poplatok: 20,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 25.7.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom
Piatok 9.8.2019 od 16,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA & AKO TVORIŤ MANDALU & TVORBA MANDALY s arteterapeutkou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a maliarkou energetických obrazov Jankou Škarabanovou

skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. 

AKO TVORIŤ MANDALU – prednáška o tvorbe mandaly, technikách od základov spojená s výučbou

TVORBA MANDALY – predkreslenie akvarelovými pastelkami, prípadne tušom & maľba akrylovými a metalickými farbami s dotvorením s bodkovacou metódou

HARMONIZAČNÁ MUZIKOTERAPIA – kombinovaná v podobe interaktívnej zvukoterapie liečivými ladičkami a spoužitím autentického hudobného nástroja KOSHI v harmonických tónoch a vibráciách a pasívnej v podobe pasívnej muzikoterapie 

240 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie. 

materiál je v cene podujatia, hotové diela ostávajú účastníkom podujatia.

poplatok: 20,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 8.8.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom
Piatok 23.8.2019 od 18,00 h – LIEČBA UMENÍM kombinované arteterapeutické podujatia

VEČERNÁ MUZIKOTERAPIA s muzikoterapeutkou a arteterapeutkou Gabrielou Mikulášovou a umelkyňou slova Soňou Dobrovodskou Molnárovou

skupinové podujatie pre ľudí, ktorí potrebujú psychické uvoľnenie pri bežnom, pracovnom a  životnom vyťažení. 

ANTISTRESOVÁ DYCHOVÁ TERAPIA – vedená terapia - zostava dychových cvikov, ktorá prianivo pôsosbí na zníženie hladiny stresu a pocitu úzkosti

ZVUKOVÁ TERAPIA – pozitívne vybračné frekvencie v podobe použitia zvuku hlasu v doprovode etnických bubnov v kombinácii s afirmáciami za účelom pomôcť telu a mysli dostať sa do rovnováhy.

AFIRMÁCIE – pozitívne afirmácie v interpretácii Soni Dobrovodskej Molnárovej v sprievode meditačnej reprodukovanej hudby

POZITÍVNE TÓNY - pasívna, upokojúca, uvoľňujúca a relaxačná muzikoterapia s cieľom ponoriť sa do seba a navodiť v sebe pokoj

90 minút v duchu arteterapie pre maximálne desať ľudí. Nutné si priniesť prezuvky a vhodné oblečenie.

poplatok: 10,00 eur, platba v hotovosti v deň konania podujatia

z podujatia nie sú realizované vizuálne záznamy ( fotografie, videá, atď... )

počet miest obmedzený, registrácia najneskôr 22.8.2019 do 14,00 h na mailovú adresu: umenie.zabava@gmail.com, registráciu potvrdzujeme spätným mailom
Základný materiál na výtvarno – kreatívne zložky podujatí je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame.  Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie. 


Viac informácií:  https://umenie-zabava-relax.eu

https://lamusica.wbl.sk

https://umelecka-agentura.wbl.skPodujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Zmena programu vyhradená.Základný materiál na výtvarno – kreatívne zložky podujatí je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame.  

Hotové diela ostávajú účastníkom podujatia. 

Nutné si priniesť prezúvky a vhodné oblečenie.Počet miest obmedzený, registrácia nutná vopred na mailovú adresu: 

umenie.zabava@gmail.com

Registráciu potvrdzujeme spätným mailom. V prípade, že nebol doručený spätný mail z adresy: mikulasova.gabriela&gmail.com, nebola vykonaná registrácia.Organizátor podujatia:

Gabriela Mikulášová

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

http://umenie-zabava-relax.euPartneri:

Soňa Dobrovodská Molnárová, Henrich Pilch, Janka Škrabanová, Mgr. Lucia Vrtelová, Juraj MikulášReklamní partneri:

codnes.sk. 

kadomesta.sk 


Vstupenky

Odporúčané akcie