VTÁKY V KOŠI - AKCIA PRE VEREJNOSŤ

Iné akcie
Prievidza
21.4.2018 - 09:00

Akciu pre každého organizuje Ochrana dravcov na Slovensku a 
Západoslovenská energetika, a.s. v rámci programu 3DodZSE.

21. apríl 2018 (sobota)
od 9:00 do 12:00
mokrade pri obci Koš (pri starom cintoríne), okres Prievidza

V tejto online mape je vyznačené miesto na parkovanie (48.7451476,18.5793646) a miesto stretnutia (48.7471781, 18.5842572), vzdialené asi 7 minút chôdze. Akcia bude prebiehať v okolí miesta stretnutia.

Príjemné s užitočným:

• Poznávanie vtáctva podľa spevu.
• Ukážka odchytu a krúžkovania priamo na mieste.
• Pomáhaj správnym spôsobom – ako postupovať keď nájdeme zraneného vtáčika, ako a čím správne prikrmovať, ako vyrobiť bezpečnú vtáčiu búdku.
• Migrácia a iné vtáčie zaujímavosti.

Príďte aj s deťmi bude sa im páčiť!
Tešia sa na vás Vladimír a Roman Slobodníkovci.
Ak máte ďalekohľad, prineste si ho, uvidíte viac, akciu si užijete aj bez neho. Oblečte sa primerane.
V prípade predpovede nepriaznivého počasia môže byť čas konania akcie zmenený, o čom budeme informovať najneskôr tri dni vopred v tomto článku a na Facebook stránke udalosti.

Hlavní účinkujúci:
potápka chochlatá, lyska čierna, kačica divá, chriašteľ vodný, dateľ 
veľký, žlna zelená, myšiak hôrny, kaňa močiarna, sokol myšiar, 
straka obyčajná, sojka obyčajná, strakoš veľký (možno), volavka 
popolavá, kúdelníčka lužná, strnádka trsťová, trsteniarik bahenný, 
trsteniarik malý, svrčiak slávikovitý, penica čiernohlavá, penica 
popolavá, penica hnedokrídla, kolibkárik čipčavý, kolibkárik spevavý, 
lastovička domová, drozd plavý, drozd čierny, drozd čvíkotavý, pinka 
lesná, stehlík pestrý, stehlík zelený, stehlík konopiar, sýkorka 
veľká, sýkorka belasá, vrabec domový, vrabec poľný, rybárik riečny, 
trasochvost biely, trasochvost žltý, červienka obyčajná, žltochvost 
domový, žltochvost záhradný, škovránok poľný a ďalší.

Dôležité!!! Ak prídete autom, vytlačte si prosím TOTO POVOLENIE 
(http://www.dravce.sk/web/index.php/sk/aktuality-2018/1357-vtaky-v-kosi), 
vyplňte vaše evidenčné číslo a dajte si ho viditeľne za sklo. Miesta 
na parkovanie sú tesne za zákazom vjazdu, my máme súhlas na parkovanie 
počas našej akcie

Pozorovanie vtákov Prievidza

Odporúčané akcie