Workshop Vráťme sa dopredu: Fluxus Happening

02.05.2017 - 16:00 - 18:00
Ďalšie pokračovanie v dlhodobom projekte VRÁŤME SA DOPREDU s tradične intenzívnou tvorivou dielňou.
  • Prezentácia a workshop moderného umenia s akademickým architektom Rastislavom Nemcom.
  • Happening (angl. to happen – prihodiť sa) je jedna zo skorších foriem akčného umenia, v ktorej sa spájajú prvky divadla, hudobného koncertu, poézie a výtvarného umenia s cieľom aktívne zapojiť diváka do akcie. Hlavnými tvorcami sú Allan Kaprow, J.J. Lebel, Wolf Vostel a Tadeusz Kantor.
  • Happening sa stal signifikantným prejavom hnutia Fluxus, ktorého cieľom bolo spojiť umenie s bežne prežívanou realitou.
  • Prvý happening uskutočnil Allan Kaprow v Rueben Gallery v New Yorku v roku 1959 a mal názov 18 Happenings in 6 Parts.

 

Vstupné: 2 € (neplatí pre členov klubu)

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

Kontakt: www.rkcpd.sk

Hlavné menu