Za bránou múzea 2017

21.09.2017 - 09:00 - 22.09.2017 - 17:00
Súbor kombinovaných podujatí (od prezentácií cez poradenstvo a tvorivé dielne) pripravených k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.

Mesiac september sa pre kultúrnu obec vo všetkých 50 štátoch Európy každoročne nesie v znamení celoeurópsky významného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, konaného pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie. Pozornosť najširšej verejnosti sa v tomto období prostredníctvom stoviek aktivít a projektov upriamuje na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva. Otváracie podujatia aktuálneho ročníka na Slovensku sa uskutočnia 7. septembra 2017 v Trnave. Cyklom výstav, prezentácií a kombinovaných podujatí s cieľom informovať širokú verejnosť o význame a bohatstve európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku a v jednotlivých jeho regiónoch sa do sprievodných podujatí každoročne zapája aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ktoré na 21. a 22. septembra 2017 pre svojich návštevníkov pripravilo pod názvom Za bránou múzea tradičné dni otvorených dverí v múzeu.

Hlavný plagát podujatia DEKD 2017

 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku s témou Pamiatky a príroda: krajina možností a všetky sprievodné podujatia prebehnú od 1. do 30. septembra 2017 pod patronátom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Slovenská republika sa k organizátorom Dní európskeho kultúrneho dedičstva pridala v roku 1993 a od roku 2010 je hlavným koordinátorom podujatí Združenie historických miest a obcí Slovenska, ktoré v roku 2017 doplnilo občianske združenie ICOMOS.

 

Expozícia:
HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácie vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry

Výstavy:
ŽIVOT ZO STRIEBRA A OCELE
Výber z tvorby manželov Henriety a Róberta Môcovcov: chladné zbrane a šperky inšpirované múzejnými dokladmi

ZA POZNANÍM HORNE NITRY
Vývoj prírody a spoločnosti regiónu hornej Nitry vo forme panelovej výstavy a sprievodných aktivít

Prezentácie:
PORADÍME - POSLÚŽIME
Ukážky konzervátorských postupov, spojené s poradenstvom pri ošetrovaní starožitností

MÚZEJNÉ HRY
Zábavno-náučná hra Krížom-krážom hornou Nitrou, tvorivý kútik

HÁDANKY Z MÚZEA
Zbierky múzea ukrývajú mnohé známe i nevšedné predmety, ktorých používanie ostáva pre súčasníkov zahalené tajomstvom

AKO NA RODOSTROM
Poradenstvo a praktický návod na spoznávanie koreňov rodiny

Hlavné menu