Za bránou múzea 2018

Iné akcie
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
20.9.2018 - 08:00 - 21.9.2018 - 17:00

Dni európskeho kultúrneho dedičstva v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi aj tento rok prinášajú podujatie Za bránou múzea 2018 s ponukou tvorivých dielní, zábavno-poučných hier pre detských návštevníkov, rôznych prezentácií, výstav i poradenstva. Bohatý program, cielene zostavený na tohtoročnú tému Zdieľané dedičstvo, predstavuje prírodné, kultúrno-spoločenské a historické špecifiká regiónu hornej Nitry a zároveň i celej krajiny, Slovenska, a tým prehlbuje záujem účastníkov aktivít o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu. Zároveň pojednáva prostredníctvom rôznych aktivít o kultúre spoločnosti štátu v širšom európskom kontexte.

HISTORIAE SUPERIOR NITRIENSIS
Múzejná dokumentácia vývoja prírody a spoločnosti v regióne hornej Nitry.
Lektorovaná prehliadka stálej expozície, ktorá prezentuje rozmanitú ukážku artefaktov z deviatich múzejných fondov.

SPOMIENKY NA ZAMBIU
zo zbierok MVDr. Milana Jeřábka
Prehliadka aktuálne prebiehajúcej výstavy spojená so zábavno-náučnými úlohami nielen pre deti.

MÚZEÁ A MUZEÁLIE
Panelová výstava poukazujúca na dôležitosť múzeí a ich zbierkových fondov pre súčasnú i budúce generácie. Propagácia a prezentácia múzejného poslania.

PORADÍME - POSLÚŽIME
Ukážky konzervátorských postupov našich konzervátorov spojené s odborným poradenstvom pri ošetrovaní starožitností.

MÚZEJNÉ HRY
Zábavno-náučná hra Krížom-krážom hornou Nitrou, sprevádzajúca krásami, zaujímavosťami i historickými faktami regiónu horného Ponitria.

HÁDANKY Z MÚZEA
Zbierky múzea ukrývajú mnohé známe i nevšedné predmety, ktorých používanie ostáva pre súčasníkov zahalené tajomstvom. Hra - zábavné a zaujímavé hľadanie totožnosti jednotlivých predmetov zo zbierok múzea.

AKO NA RODOSTROM
Poradenstvo a praktický návod na spoznávanie koreňov rodiny.

TRADIČNÝ TVORIVÝ KÚTIK
Nápaditá tvorivá dielňa pre malých i veľkých návštevníkov na danú tému, ktorá rozvíja kultúrne povedomie a kreativitu.

Vstup voľný!

Odporúčané akcie