Za poznaním sveta: Južná Afrika

15.10.2012 - 18:00
Cyklus cestovateľských rozprávaní Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pozýva všetkých nadšencov poznávania tajomstiev Zeme na nové podujatie, cyklus cestovateľských rozprávaní s názvom Za poznaním sveta.

Od októbra 2012 bude záujemcov o krásy i problémy modrej planéty každý mesiac lákať vždy iný zaujímavý kút sveta v podaní cestovateľov, niekedy vedcov, inokedy zanietených laikov, vždy vybavených množstvom autentických zážitkov a jedinečných fotografií pozývajúcich každého na návštevu prezentovanej krajiny.
Začíname 15. októbra 2012 Južnou Afrikou. Ekonomicky najvyspelejší štát chudobného kontinentu okrem spoločenských problémov v rôznom štádiu riešenia vyniká najmä svojou rozmanitou prírodou. A práve bohatstvá juhoafrickej prírody budú dominovať rozprávaniu scestovaného botanika v službách Slovenskej akadémie vied RNDr. Jozefa Šibíka, PhD. Odborné i ľudské podanie zážitkov z tejto vzdialenej krajiny viac než len doplnia fotografie zachytávajúce neopakovateľné okamihy z potuliek prednášajúceho.
Dojmy z počutého a videného sa pre všetkých zúčastnených iste stanú podnetom k otvorenej besede na tému Južnej Afriky, možnosti jej ďalšieho poznávania či dokonca návštevy.

Hlavné menu