Železný hasič v Bojniciach

Iné akcie
Hurbanovo námestie, Bojnice
22.9.2018 - 13:00

Počas konania súťaže sa môžete tešiť na ukážky hasičskej techniky

Prihlášky posielajte do 21.9.2018 na dhzbojnice@gmail.com

hasič

Odporúčané akcie