Zimné večery - Tvorivé dielne pre dospelých

Iné akcie

  • Tvorivé dielne pre dospelých zameraných na tradičné textilné techniky tvorby a zdobenia ľudového odevu a jeho častí.

  • Cieľom je ich zachovať a naučiť účastníkov ako si vyšiť časti ľudového odevu z pravnianskej doliny, urobiť tkanicu na karetkách, vyzdobiť party a vienky, vyrobiť grguľu – podložku do ženských účesov pod čepce, nariasiť biely kroj a vyrobiť modrotlač.

  • Maximálny počet účastníkov na kurz je 25 osôb. Je možné sa prihlásiť na celý kurz alebo jednotlivé dielne.

  • Kurzy sú bezplatné.

 

Organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Hlavný partner: Fond na podporu umenia
Miesto: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Termín: 27. 10. 2018 – 15. 12. 2018 vždy od 13:00 h
Organizačné zabezpečenie: RKC v Prievidzi zabezpečí pre účastníkov materiál na tvorbu a občerstvenie.

 

Harmonogram:

27. 10. – Pravnianska výšivka

Lektor: Andrej Richter

Úvod do tajov pravnianskej výšivky

 

10. 11. – Karetkovanie

Lektorka: Zuzana Babničová Kytková

Výroba tkaníc na karetkách

 

17. 11. –  Party, venčeky a pierka

Lektorka: Anna Vavrová

Postupy pri zhotovení ozdobných častí party a venčeka nevesty a pierka pre ženícha

 

01. 12. – Grgule pod čepce 

Lektorka: Bibiána Krpelanová

Podložky na účesy pod čepce nielen z pravnianskej doliny

 

08. 12. – Riasenie bielych krojov

Lektorka: Daniela Ťapuchová

Riasenie tzv. bielych krojov (Čavoj, Valaská Belá, Temeš) od základov

 

15. 12. – Modrotlač

Lektor: Peter Trnka – Slovenská ľudová modrotlač

Výroba vlastnej modrotlače so skúseným lektorom

 


Tu nájdete propozície s prihláškou (formát rtf): http://www.rkcpd.sk/podujatia/zimne-vecery.html?page_id=13195

Termín zaslania záväznej prihlášky je do 15. októbra 2018 mailom na: bibiana.krpelanova@rkcpd.sk, tel. kontakt: 046 512 18 15 alebo poštou na adresu: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19, 971 01 Prievidza

 

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

tvorivé dielne

Odporúčané akcie