Koncert ARTANNO naladené na sv. Martina

09.11.2014 - 16:00
koncert komorného miešaného speváckeho zboru z Handlovej

Komorný miešaný spevácky zbor Artanno už viac ako jedenásť rokov aktívne pôsobí v oblasti hudby nielen doma ale aj v zahraničí. Pod umeleckým vedením dirigentky a hlasovej pedagogičky Anežky Balušinskej má spomínané vokálne zoskupenie za sebou bohatú koncertnú činnosť na Slovensku, v Českej republike, Belgicku, Nemecku, Rakúsku. Ako hodnotný umelecký artikel prezentuje zborové umenie na mnohých kultúrno-spoločenských podujatiach, festivaloch a prehliadkach. Poslucháčom ponúka pestrý umelecký program pozostávajúci zo skladieb rôznorodého charakteru z oblasti sakrálnej, klasickej ale i modernej hudby.

Hlavné menu