Novoročný vokálny koncert mladých talentov

Koncerty
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
-

Na koncerte sa  predstavia mladé spevácke talenty s klavírnym sprievodom poprednej  zbormajsterky Blanky Juhaňákovej. Vystúpenie bude obohatené o umelecký  prednes v podaní Ulricha Ulmana a Ľudmily Húskovej.

Nedeľa 19. januára 2020 o 17:00 h

Galéria Regionart

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

Vstupné: 5 €

 

Účinkujú:

Bence Szabó - basbarytón, 3.miesto na Medzinárodnej speváckej súťaži Mikuláša Schneidera -  Trnavského 2019 a Cena primátora mesta Trnava pre talent do 21 rokov

Žofia Dzubáková - soprán 

Ema Karasová - mezzosoprán

prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. - klavírna spolupráca

 

Umelecké slovo: 

Ulrich Ulmann - 2.miesto na celoslovenskej súťaži Návraty poézie

Ľudmila Húsková


www.rkcpd.sk

Odporúčané akcie