PETER MICHALICA A ÚČASTNÍCI 14. MEDZINÁRODNÝCH HUDOBNÝCH KURZOV

Žáner:
22.07.2018 - 19:00 - 20:30
Husľový virtuóz Peter Michalica predstaví hudobné talenty v nádhernom priestore Huňadyho sály na Bojnickom zámku.

V rámci BHL 2018 aj v tomto roku svoj talent ukážu mladé talenty 14. Medzinárodných hudobných kurzov Petra Michalicu, ktorý koncert sprevádza aj hovoreným slovom. Klavírny sprievod: Vladimír HOLLÝ
program: slávne diela pre husle a klavír rôznych období a autorov
vstupné: 7,00 €, študenti a členovia KPH 5,00 €

Hlavné menu