ROZKVET & MUSICA NOSTRA

Žáner:
15.09.2017 - 17:00 - 18:30
Otvárací koncert Prievidzských zborových dielní. Vystúpia dva renomované prievidzské spevácky zbory - Spevácky zbor Rozkvet a spevácky zbor Musica Nostra.

Spevácky zbor Rozkvet

Štyridsať úplne obyčajných ľudí. Muži i ženy, mladí i starší, s rôznymi povolaniami, ale jednou spoločnou záľubou – spevom. Členovia speváckeho zboru Rozkvet. Rôznorodá skupina, ktorá sa na skúškach a koncertoch stáva jednoliatym celkom v okamihu, keď dirigent urobí prvé gesto. Chvíľka sústredenia, nádych a z jednotlivcov je zrazu zbor s rovnakým cítením a myslením. Spievame.

Spevokol prievidzských učiteľov vznikol v roku 1967. Zakladajúcim dirigentom bol Prof. Emil Liebenberger, ktorý dirigoval zbor od 1967 – 1978. Jeho nasledovníkmi boli Ján Drietomský (1978 – 1984), Vladimír Bálint (1985 – 1988) a súčasným dirigentom zboru je Ing. Ján Glos.

Dôkazom kvality zboru je aj účasť na festivaloch doma ale aj v zahraničí. Medzi najväčšie úspechy zboru patria:

  • 1. pásmo s pochvalou poroty, rok 1991, Trnava
  • A kategória zborov, rok 1992, Trnava
  • 1. cena v kategórií vyspelých speváckych zborov, 1991, Belgicko
  • 2. cena v kategórií miešaných speváckych zborov, 1995, Švédsko
  • Zlaté pásmo s pochvalou poroty, 1999, Festival V. Figuša-Bystrého Banská Bystrica
  • 2. miesto, 2015, Festival sakrálnej tvorby, Vilnius, Litva

Repertoár zboru zahrňuje všetky hudobné štýly a žánre od renesančného madrigalu cez skladby baroka, klasicizmu, romantizmu až po súčasnú zborovú tvorbu. Zvláštna pozornosť sa venuje skladbám slovenských autorov. Obľúbenými číslami koncertov sú úpravy slovenských a zahraničných ľudových piesní, černošské spirituály a skladby z oblasti populárnej hudby.

MUSICA NOSTRA

Ženské komorné zoskupenie vzniklo v roku 2015 na pôde ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi ako spontánna túžba ( prevažne) učiteliek ( klavíra) vokálne sa vyjadriť. Momentálne má teleso  7 členiek, umeleckou vedúcou je Zuzana Haragová. Venuje sa interpretácii starej hudby „a capella“ ,ale i úpravám ľudových piesní, spirituálov a hudbe 20. a 21. storočia. Za krátky čas svojej existencie má za sebou: 1.miesto v celoslovenskej súťaži speváckych zborov a vokálnych skupín v Košiciach, účinkovanie na festivale vokálnych skupín Legato a množstvo vystúpení na domácej pôde, ale i hudobných podujatiach v iných slov. mestách (Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Košice, Humenné).

Prievidzské zborové dielne z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. www.fpu.sk

http://www.rkcpd.sk/dokumenty/propozicie-2017/prievidzske-zborove-dielne...

Hlavné menu