Talent Transport & Katarzia

12.04.2014 - 20:00 - 23:59
"Vladislav „Slnko“ Šarišský je zanieteným klaviristom a hudobným skladateľom.

Svoj život spojil s komponovaním hudby plnej vlastných pocitov a prežívaní. Precítenia sú v jeho vystúpeniach evidentné. Naživo si ich mohli fanúšikovia vypočuť a zhliadnuť napríklad v kultovom projekte Hrana Tour, ktorá bola venovaná výnimočnej osobe Mareka Brezovského. Nielen orchester alebo divadelné inscenácie. S menom Vladislava Šarišského sa spája aj projekt Talent Transport, kde sa po jeho boku objavili ďalší dvaja hudobníci – Marián Slávka a Filip Hittrich."- zdroj: Batelier.sk

"Katarzia začala písať prvé texty ako trojročná, za spolupráce babičky Merry. Tajne v tomto hobby pokračovala až do zdanlivej dospelosti, pomocou naivných básničiek opisovala zmierovanie sa so životom. Pesničky začala skladať až v roku 2012, dovtedy nevedela prísť na to, akou formou vyjadriť búrlivé myšlienky. Venuje sa predovšetkým mládežníckej otázke: ako žiť? V priebehu roku a pol bez pomoci babičky vyrobila folk-rapové skladby a texty na tomto albume. Nie celkom obyčajným spôsobom, niekedy aj smutno-smiešne, rozpráva o obyčajných problémoch, vzťahoch ženy tretieho tisícročia poznačené slobodou." - zdroj: Slnkorecords.sk

Hlavné menu