Deň športu „ŠPORT PRE KAŽDÉHO A BEH OLYMPIJSKÉHO DŇA“

22.06.2018 - 09:00 - 12:30
Mesto Prievidza, CVČ Spektrum, Olympijský klub, Fórum detí a mládeže, Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ a KaSS Prievidza pripravili pre malých a veľkých obyvateľov mesta deň plný zábavy, športu a pohybu na Námestí slobody.

V čase od 9:00 do 12:30 si 
budete môcť pozrieť a sami vyskúšať rôzne športové aktivity, ktoré 
odprezentujú športové kluby a občianske združenia napr. karate, 
netradičné športy, futbal, zápasníci, hokejisti a veľa iných. Od 9:30 
slávnostne otvoríme podujatie Behom Olympijského dňa, ktorého sa 
zúčastnia žiaci ZŠ mesta. Tešiť sa môžete aj na spevácke a tanečné 
vystúpenia a ukážky športou na pódiu. Ak chcete spropagovať svoj 
športový klub alebo skupinu stačí do 20.6. zavolať na t.č. 0907 24 76 
53.
Tešíme sa na Vás s úsmevom a dobrou náladou.

deň športu

Hlavné menu