XXXVIII. ročník Pochodu vďaky SNP

Šport
Prievidza
19.1.2013 - 07:00

Pochod vďaky SNP bol založený telovýchovnou jednotou v Cigli pred tridsiatimi ôsmimi rokmi ako prejav pamäti a úcty obetiam vojny. V súčasnosti Pochod vďaky SNP patrí medzi najvýznamnejšie  turistické a lyžiarske zimné akcie takéhoto druhu na Slovensku, vlani sme zaregistrovali takmer 1800 návštevníkov. Našim cieľom je, aby sa aj tento rok mohli početní účastníci pokochať krásami zimnej prírody, odniesli si pekné a príjemné zážitky z nášho podujatia, ktorého hlavná trasa vedie do úchvatnej prírodnej rezervácie Biely Kameň v horách medzi Cigľom a Handlovou.

Miesto: Obec Cigeľ a mesto Handlová

Účasť: Organizovaní aj neorganizovaní v telovýchove vo všetkých vekových kategóriách nad 10 rokov. Mladšie deti v sprievo-de dospelých. V záujme bezpečnosti neodporúčame účasť detí mladších ako 3 roky. Prihlásiť sa možno priamo na prezentácii v Cigli a v Handlovej. Záujem o ubytovanie je potrebné nahlásiť dopredu a nevyhnutné je priniesť si vlastný spací vak.

Účastnícky poplatok: Dospelí: 2,50€, deti do 15 rokov: 1,00€. V poplatku je zabezpečené občerstvenie, odznak, účastnícky list, poistenie, doprava mimoriadnym spojom a technické zabezpečenie.

Doprava: Prievidza autobusová stanica, nástupište č. 14: Prievidza - Cigeľ v čase 7:20 - 8:30 hod Handlová: Dom kultúry - Cigeľ, odchod 8:15 hod Po ukončení akcie: z Cigľa do Prievidze od 13:00 - 16:00 hod

Prezentácia: Dom kultúry Cigeľ: 7:30 - 9:30 hod Dom kultúry Handlová: 7:00 - 8:15 hod ZŠ Morovnianska cesta: 9:00 - 9:30 hod pre trasu P3

Slávnostné otvorenie: Cigeľ, Pamätník padlých o 9:00 hod. Štart: pre všetky trasy priebežný

Účastníci sa pochodu zúčastňujú na vlastné nebezpečie a sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov. Po absolvovaní pochodu je nutné, aby každý účastník v cieli odovzdal štartovný preukaz, kde obdrží občerstvenie a účastnícky odznak. Na trasách je zabezpe-čená zdravotnícka služba a občerstvenie. Prineste si so sebou preukaz zdravotného pois-tenia.

Lyžiarske trasy: L1 Cigeľ - Biely kameň – Cigeľ - farba modrá, dĺžka 20 km, prevýšenie 660 m, náročnosť: ťažká L2 Cigeľ – Handlová – ZŠ Morovnianska cesta - farba modrá, nad vlekom zelená, dĺžka 10 km, prevýšenie 420 m, ná-ročnosť: stredne ťažká L3 Cigeľ – Murovaná chata – Cigeľ - farba - modrá, nad vlekom zelená, dĺžka 16 km, prevýšenie 380 m, náročnosť: stredne ťažká

Pešie trasy: P1 Cigeľ – Biely kameň - Cigeľ - dĺžka 10 km, prevýšenie 660 m, nároč-nosť: stredne ťažká P2 Cigeľ – Tri studničky – Handlová – ZŠ Morovnianska cesta - dĺžka 15 km, prevýšenie 420 m, náročnosť: stredne ťažká P3 Handlová - ZŠ Morovnianska cesta – Tri studničky - ZŠ Morov-nianska cesta - dĺžka 6 km, prevýšenie 150 m, náročnosť: pre mládež a ro-dičov s deťmi P4 Cigeľ – Jančekova skala – Cigeľ - dĺžka 6 km, prevýšenie 420 m, ná-ročnosť: pre mládež a rodiny s deťmi

Odporúčané akcie