Foto: Park pred úradom práce je dokončený

6.9.2018
Foto: Park pred úradom práce je dokončený

Zanedbaná verejná plocha pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny je minulosťou. Priestor prešiel rozsiahlou obnovou. Práce boli zamerané na výsadbu novej zelene a kvetín.

V pondelok 3. septembra boli ukončené práce na obnove priestoru pred úradom práce. Po sfinalizovaní parkových úprav je okolie sprístupnené verejnosti.

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Práce pozostávali z dvoch častí a to prác na pôvodnej fontáne a v priestore existujúcej zelene. Pôvodnú nefunkčnú fontánu nahradil menší vodný prvok. Výtvarno umelecký prvok pôvodnej fontány ostal zachovaný. Druhá časť prác pozostávala z obnovy parkovej časti.  V parku pribudol rozvod verejného osvetlenia, nová výsadba verejnej zelene a nový mobiliár. Prestarnuté kríky boli nahradené novou, mladou zeleňou, a bohatou kvetinovou výsadbou ktorá bude za niekoľko rokov zelenou dominantou tejto časti Prievidze.

Foto: Park pred úradom práce dokončený

V rámci obnovy parkovej časti bola realizovaná aj obnova spevnených plôch. Nové chodníky sú zároveň prepojené so súsoším sv. Cyrila a sv. Metoda.

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Po rekonštrukciách námestí  J. C. Hronského, časti Námestia slobody, parku Skotňa a Mestského parku, samospráva Prievidze dokončila revitalizáciu ďalšieho verejného priestranstva a to priestoru pred Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Park pred úradom práce dokončený

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Foto: Park pred úradom práce dokončený

Park a fontána pred ÚPSVaR

Park a fontána pred ÚPSVaR

Park a fontána pred ÚPSVaR

Park a fontána pred ÚPSVaR

 

Ďalšie správy