Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie

30.11.2018
Poďakovanie mestu Prievidza za poskytnutie dotácie

Mesto Prievidza vyhodnotilo hlasovanie o projektoch participatívneho rozpočtu pre rok 2018. Do druhého ročníka sa zapojilo celkovo 13 projektov.

Ďakujeme mestu Prieviza, že nám poskytlo dotáciu vo výške 5000 Eur na modernaziáciu portálu www.codnes.sk v ramci participatívneho rozpočtu

participatívny rozpočet Prievidza

Ďalšie správy