Používanie pyrotechniky v Prievidzi dostalo stopku

26.5.2019
Používanie pyrotechniky v Prievidzi dostalo stopku

Používanie pyrotechniky sa od roku 2019 v Prievidzi mení

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi výrazne obmedzili používanie zábavnej pyrotechniky. 

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta (ďalej len VZN) upravuje podmienky používania pyrotechnických výrobkov v Prievidzi. VZN rozlišuje pyrotechnické výrobky vo viacerých kategóriách.  

Podľa novej úpravy sa zakazuje používať pyrotechnické výrobky kategórie F2, F3, P1 a T1 na území mesta Prievidza počas celého roka vo vymedzenom čase a to od 1. januára od 02.00 h až do 31. decembra do 23.00 h. Obyvatelia môžu používať zábavnú pyrotechniku výlučne počas silvestrovských osláv vo vymedzenom čase medzi 23. decembrom a 1. januárom.

Absolútny zákaz používania pyrotechniky sa vzťahuje na zábavnú pyrotechniku a to aj   v čase silvestrovských osláv, t.j. dňa 31. decembra od 23.00 h do 1. januára do 02.00 h v nasledovných lokalitách:

- Námestie slobody,

- Pribinovo námestie,

- pred budovou Piaristického kostola Najsvätejšej trojice a Nanebovzatia Panny Márie,

- pred budovou Rímskokatolíckeho kostola sv. Bartolomeja,

- mestský cintorín mesta Prievidza,

- Ulica Jána Okáľa,

- v okolí do 50 metrov od budovy Zariadenia pre seniorov Ulica M. Rázusa 17,

- Autobusová a železničná stanica Ulica Terézie Vansovej.

Nová úprava má chrániť zdravie a bezpečnosť ľudí a zvierat v meste, ako aj zabezpečiť vyššiu ochranu verejného poriadku. 

Ďalšie správy