Quantcast

Štát odpredáva menšinové podiely aj v SAD Prievidza

13.9.2021
Štát odpredáva menšinové podiely aj v SAD Prievidza

Predaj sa uskutoční formou dvojkolovej verejnej súťaže, kombináciou ponukového konania a následnej elektronickej aukcie.

Štátna spoločnosť MH Manažment vyhlásila v stredu (8. 9.) verejnú súťaž  na odpredaj svojich menšinových podielov v troch spoločnostiach  autobusovej dopravy - SAD Prievidza, SAD Humenné a SAD Dunajská Streda.  Vo štvrtok o tom informoval MH Manažment.

Štát vlastní prostredníctvom MH Manažmentu v SAD Prievidza majetkový  podiel 39,66 %, v SAD Humenné 32,98 % a v SAD Dunajská Streda 32,79 %. "Za  danej situácie sú možnosti štátu ovplyvňovať strategické a prevádzkové  rozhodnutia príslušných spoločností  limitované. Rozhodnutie o odpredaji  je v súlade so schválenou stratégiou MH Manažmentu odobrenou MH SR," uviedla spoločnosť.

Predaj sa uskutoční formou dvojkolovej verejnej súťaže, kombináciou  ponukového konania a následnej elektronickej aukcie. Jediným hodnotiacim  kritériom bude najvyššia ponúknutá cena za prevádzaný podiel.

Ministerstvo hospodárstva SR vymenovalo hodnotiacu komisiu, zloženú zo  zástupcov viacerých rezortov, mimovládnych organizácií a odbornej  verejnosti. Jej úlohou je posúdenie nastavenia verejnej súťaže, jej  priebehu, ako aj posúdenie a vyhodnotenie predložených ponúk.

Ďalšie správy