Quantcast

Štát predal 39,66 % v SAD Prievidza za 4,22 milióna eur

22.11.2021
Štát predal 39,66 % v SAD Prievidza za 4,22 milióna eur

Menšinové podiely štátu v SAD Prievidza, Humenné a Dunajská Streda budú  po novom vlastniť doterajší väčšinoví vlastníci. Tí sa totiž ako jediní  zapojili do verejnej súťaže. Informovala o tom spoločnosť MH Manažment,  ktorá vyhlásila začiatkom septembra verejnú súťaž na odpredaj svojich  menšinových podielov v týchto troch spoločnostiach autobusovej dopravy.

Štát vlastnil 39,66 % v SAD Prievidza, 32,98 % v SAD Humenné a 32,79 % v SAD Dunajská Streda. "Sme  radi, že sa nám podarilo transparentným spôsobom odpredať podiely štátu  aj vzhľadom na to, že sme mali limitované možnosti ovplyvňovať  strategické a prevádzkové rozhodnutia príslušných spoločností. To okrem  iného znamená, že sme nemali prakticky žiaden dosah na kvalitu  poskytovaných služieb pre cestujúcu verejnosť," priblížil generálny  riaditeľ MH Manažment Ľuboš Lopatka. Zároveň dodal, že v krátkom čase sa  spustí obstarávanie na prímestskú autobusovú dopravu vo väčšine krajov,  čo môže mať v prípade neúspechu v súťaži podľa neho negatívny dosah na  autobusových dopravcov, v ktorých vlastní štát majetkový podiel.

Predaj sa uskutočnil formou dvojkolovej verejnej súťaže kombináciou  ponukového konania a následnej elektronickej aukcie. Účasť v súťaži  nebola podmienená žiadnymi obmedzeniami, mohla sa na nej zúčastniť každá  fyzická alebo právnická osoba, a to aj zo zahraničia. Jediným  hodnotiacim kritériom bola najvyššia ponúknutá cena za prevádzaný  podiel. Bola stanovená východisková kúpna cena, ktorá vychádzala zo  znaleckých posudkov a ďalších odborných podkladov. Za túto cenu boli  podiely napokon aj predané.

Pre SAD Humenné bola stanovená na 1.789.513,20 eura, pre SAD Prievidza  4.222.686,16 eura a pre SAD Dunajská Streda na 1.568.711,42 eura. "Vzhľadom na už spomenutú súčasnú situáciu a okolnosti považujeme výsledok verejnej súťaže a sumy za primerané,"  skonštatoval Lopatka. K podpisu zmluvy a zaplateniu kúpnej ceny by malo  prísť do konca roka 2021. Zmluvy s úspešnými uchádzačmi budú zverejnené  v zmysle platnej legislatívy v centrálnom registri zmlúv a na stránke  www.mhmanazment.sk.

Ďalšie správy