Tradície nášho kraja 2019 - fotografická súťaž

27.11.2019
Tradície nášho kraja 2019 - fotografická súťaž

Radi fotíte? Páčia sa vám slovenské ľudové zvyky a tradície? Pomôžte nám  ich zdokumentovať a zapojte sa do fotografickej súťaže TRADÍCIE NÁŠHO  KRAJA. Vyhrať môžete množstvo skvelých cien a autora najzaujímavejšej  fotografie odmeníme pobytom v luxusnom Hoteli Gino Park Palace v  historickom kaštieli Orlové pri Považskej Bystrici.

Súťažné podmienky
 • nezáleží na veku, či mieste vášho  bydliska. Súťažiacim môže byť každý občan Slovenskej republiky, ktorý  pošle aspoň jednu súťažnú fotografiu spolu so všetkými potrebnými  údajmi. Všetky prihlásené fotografie musia byť zhotovené na území Trenčianskeho kraja
 • súťažná téma:  TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA ( tradičná svadba, vianočné a veľkonočné sviatky, fašiangy, stavanie  mája, vynášanie Moreny, driapačky peria, folklór, remeslá, ľudový kroj,  poľnohospodárske práce, historické pamiatky, tradičná ľudová  architektúra atď.)
 • do súťaže môžete prihlásiť najviac 5 fotografií
 • fotografie, ktoré nebudú napĺňať danú tému, alebo ich kvalita nebude postačujúca, nebudú zaradené do súťaže
 • uzávierka súťaže: 8. december 2019

 

Ako sa do súťaže prihlásiť?
 • fotografie je potrebné zaslať e-mailom na adresu: tradicie@maticapd.sk
 • povolené sú iba štandardné formáty fotografií (*.jpg, *.bmp, *.tiff) a základné úpravy fotografií
 • minimálna veľkosť fotografie: 2048 x 1536

 

So súťažnými fotografiami je potrebné zaslať nasledovné údaje:
 • súhlas so súťažnými podmienkami
 • názov fotografie
 • miesto, kde bola fotografia zhotovená
 • rok zhotovenia fotografie
 • meno a priezvisko
 • adresa
 • e-mail
 • telefonický kontakt
Vyhodnotenie súťaže

Prihlásené  súťažné fotografie bude hodnotiť odborná porota zložená z  profesionálnych fotografov a odborníkov v oblasti cestovného ruchu.  Zároveň bude prebiehať aj hlasovanie na Facebook stránke súťaže,  kde budú zverejnené všetky fotografie, ktoré budú spĺňať súťažné  podmienky. Autor fotografie, ktorá získa počas oficiálne spusteného  hlasovania najväčší počet hlasov (kliknutí na „páči sa mi to“), získa  zaujímavú vecnú cenu.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na  slávnostnom vyhodnotení súťaže spojenom s vernisážou výstavy najlepších  fotografií prihlásených do súťaže. O presnom termíne budú súťažiaci včas  informovaní.

Všetky informácie nájdete tiež tu: https://www.maticapd.sk/tradicie/

Ďalšie správy