Výsledky participatívneho rozpočtu 2018 - Prievidza

29.5.2018
Výsledky participatívneho rozpočtu 2018 - Prievidza

Mesto Prievidza vyhodnotilo hlasovanie o projektoch participatívneho rozpočtu pre rok 2018. Do druhého ročníka sa zapojilo celkovo 13 projektov. Prinášame výsledky hlasovania, ktoré rozhodlo o umiestnení jednotlivých projektov v rámci Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2018.

Samospráva mesta vyčlenila na realizáciu projektov sumu 40 tisíc eur. V rámci tohto objemu peňazí môžu byť realizované projekty, ktoré skončili vo verejnom hlasovaní do ôsmeho miesta. Autorov víťazných projektov budeme v najbližších dňoch kontaktovať. 

Participácia Prievidza

Poradie projektov : Participatívny rozpočet mesta Prievidza 2018

Poradie projektov:

Informácie o priebehu hlasovania
Prostredníctvom anketových lístkov mali obyvatťelia možnosť zahlasovať za tri až päť projektov.Hlasovacie lístky boli distribuované priamo do domácností. V prípade záujmu si obyvatelia mohli stiahnuť ďalšie hlasovacie lístky z internetovej stránky mesta Prievidza a doručiť ich na viaceré zberné mesta v meste prievidza prípadne pohodlne zaslať emailom.

Okrem fyzického hlasovania bolo možné hlasovanie prostredníctvom online ankety na portály odkazprestarostu.sk. Na základe pripomienok verejnosti bola tento rok váha elektronického hlasovania vyvážená s nakeotvými lístkami v pomere 40 a 40 percent.

Tretiu možnosť hlasovania predstavovalo verejné zvažovanie – deliberácia, ktoré malo na celkovom výsledku podiel 20 percent. Verejné zvažovanie sa uskutočnilo 19. apríla 2018. Táto forma hlasovania bola určená pre autorov jednotlivých projektov. Žiadny autor projektu nemohol hodnotiť vlastný projekt.

" Vážime si každý jeden predložený projekt a prácu obyvateľov, ktorí si prešli všetkými fázami participatívneho rozpočtu a vyskúšali si tak proces tvorenia projektu, ktorý má pomôcť rozvíjať občianske prostrediue v meste. Zároveň chcem poďakovať aj obyvateľom, ktorí sa tento rok zapojili do hlasovania v oveľa väčšom počte. Víťazné projekty tvoria široké spektrum aktivít pre rôzne vekové skupiny." uzavrela Katarína Macháčková, primátorka Prievidze.

Ďalšie správy