Zoznam odberných miest - mesto Bojnice - celoplošné testovanie

29.10.2020
Zoznam odberných miest - mesto Bojnice - celoplošné testovanie
Bojnice koronavírus

Cez víkend sobotu 31.10.2020 a nedeľu 1.11.2020 sa uskutoční celoplošné  testovanie infekčných látok na vírus COVID 19 na území celého  Slovenska. 

čítajte tiež: Zoznam - Odberné miesta celoplošné testovanie obyvateľstva - mesto Prievidza

Testovanie bude priebehať v časoch 

  07:00  hod – 12:00 hod
  12:00 hod – 13:00 hod prestávka
  13:00 hod – 17:30 hod
  17:30 hod – 18:00 hod prestávka
  18:00 hod – 22:00 hod
  posledný odber o 21:30 hod

 

Čo si treba k testovaniu doniesť: 

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz
Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca
Všetci občania : svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka  (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu  s občianskym preukazom ) 

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný  čas,   čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám  odporúčaný čas nevyhovuje pre pracovné povinnosti, môžete prísť na  testovanie v iný čas,  alebo navštíviť iné odberové miesto.

Odporúčaný čas testovania podľa abecedného poradia:

 od 07:00 hod do 09:00 hod
 A, B, C, D
 od 09:00 hod do 10:30 hod
 E, F, G, H
 od 10:30 hod do 11:30 hod
 CH, I, J
 od 13:00 hod do 15:00 hod
 K, L, M, N  
 od 15:00 hod do 17:00 hod
 O, P, R, S
 od 18:00 hod do 21:30 hod  
 T, U, V, X, Y, Z  

 

Zoznam odberných miest

 1. Odberné miesto: Kultúrne centrum Bojnice - vestibul veľká sála, Hurbanovo námestie 19/41 -  ulice

   
  • Bernolákova
  • Bojnice 1
  • Cintorínska ulica
  • Hlboké
  • Hurbanovo námestie
  • Hviezdoslavova
  • Kúpele Bojnice
  • Kúpeľná ulica
  • Kvetová
  • Na Chmeľnici
  • Okrajová
  • Opatovská cesta
  • Podzámocká
  • Prievidzská
  • Rekreačná
  • Rybníčky
  • Sládkovičova
  • Športová
  • Záhradná
  • Zámok a okolie

 

 1. Odberné miesto: Centrum voľného času „JUNIOR“, Školská ulica 293/9 - ulice

   
  • A. Hlinku
  • Dukelská
  • Hornoulická
  • Janka Kráľa
  • Jánošíkova
  • Jesenského
  • Krátka
  • Mierová
  • Mojmírova
  • Nemocničná
  • Pribinova
  • Sama Chalupku
  • Stráne
  • Svätoplukova
  • Školská, or. č.(1-43), nepárne čísla
  • Školská, or. č (2-65), párne

 

 1. Odberné miesto: Centrum voľného času „JUNIOR“, Školská ulica 293/9 -  ulice

   
  • Lúčky
  • SNP

 

 1. Odberné miesto: Nemocnica s poliklinikou, ubytovcacie zariadenie "červený kútik", Školská ulica 382/68 – ulice

   
  • 1. mája
  • Bajzova
  • Banícka
  • Bojnice 4
  • Bottová
  • Hečkova or. č. (1,5,7,23,27,31-47)
  • Hečkova or. č. (2-28,50,52,54)
  • Chatová obl. Vendiny
  • Komenského
  • Kukučínova
  • Lány or. č. (2-34) párne čísla
  • Lány or. č. (1-55) nepárne čísla
  • Lesná
  • Martina Rázusa
  • Nemocničná
  • Školská, or. č. (45-105) – nepárne čísla
  • Školská, or. č. (64-88) – párne čísla
  • Štúrova
  • Tále
  • Tatarkova

 

 1. Odberné miesto: Dom kultúry a mládeže, Dubnica, Moyzesova ulica 1075/2  – ulice

   
  • Dubnická
  • Hečkova or. č. (30,32-48)
  • Hečkova or. č. (9-21)
  • J. Hollého
  • Kpt. Nálepku
  • Kúty
  • Lány or. č. (57-71) nepárne čísla
  • Lány or. č. (36-70) párne čísla
  • Moyzesova
  • Sadová
  • Samoty
  • Slnečná
  • Školská or. č. (90-999) párne čísla
  • Školská or. č. (107-999) nepárne čísla
  • Tajovského
  • Tehelná
  • Ulica kanianska
  • Velvarská

Ďalšie správy