5. ročník Medzinárodného maliarskeho sympózia Gesto a emócie

18.08.2013 - 18:00 - 27.09.2013 - 17:00
Občianske združenie GAE vás pozýva v nedeľu 18. augusta 2013 o 18.00 h do Domu kultúry v Prievidzi na slávnostné otvorenie maliarskeho sympózia.
Sympózium sa následne koná v priestoroch reštaurácie Dobrá víla v
Bojniciach a vernisáž práca sa uskutoční v nedeľu 25. augusta 2013 o 17.00
h v Dome kultúry v Prievidzi.
Tešíme sa na Vás!

Myšlienka usporiadať tvorivé umelecké sympózium v lete v malebnom a atraktívnom prostredí Bojníc vychádza z neustálej potreby výtvarného umenia na vizuálnu konfrontáciu. Medzinárodné prostredie, v  ktorom sa stretnú umelci z viacerých krajín zas prináša možnosť vidieť rovnaké veci z rôzneho uhla pohľadu.

V súčasnom uponáhľanom svete je umelecké  maliarske sympózium jedinečnou príležitosťou pre aktívnych výtvarníkov, ako sa plne sústrediť na svoju tvorbu.

Práve nepreberané možnosti vnímania a zobrazenia gesta ako vonkajšieho prejavu, a emócií ako vnútorného pocitu sme postavili do stredobodu témy tohto workshopu.

Každý zo zúčastnených má počas určeného času vytvoriť osobité originálne dvojrozmerné dielo na vopred pripravenom formáte v technike akrylu s možnosťou pridania kombinovaných techník podľa vlastného uváženia a vlastnej špecifickej tvorby.

Každé podujatie  je iné. Ovplyvňuje ho celkové zloženie umeleckej kolónie, návštevníci a ich interaktivita, zosúladenie pováh alebo naopak, ich individuálnosť. Každé stretnutie je pre účastníkov novou výzvou. Cieľom je hľadanie nových tvarov a gest pre staré aj nové emócie. Nemenej dôležitá je aj skutočnosť, že sympózium ako také robí bojnické kultúrne leto atraktívnym.

Hlavné menu