Fidelibus civibus et hospitibus nostris... (Našim verným mešťanom a hosťom...)

30.01.2013 (Celý deň) - 20.02.2013 (Celý deň)
K 630. výročiu udelenia výsad slobodného kráľovského mesta Prievidzi kráľovnou Máriou.

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi pravidelne pripomína významné výročia v regióne prezentačnými podujatiami. Ináč to nemôže byť ani pri jubileách centra regiónu – Prievidze, ktorá si tento rok pripomína okrúhle výročia dvoch historických udalostí. Uplynulo 900 rokov od prvej písomnej zmienky o Prievidzi, zaznamenanej v roku 1113 v metačnej listine benediktínov zo Zobora a 630 rokov od udelenia mestských výsad Prievidzi v januári 1383 kráľovnou Máriou z rodu Anjou.

Oslavy získania kráľovských privilégií sa v meste začínajú 30. januára 2013 výstavou Fidelibus civibus et hospitibus nostris... (Našim verným mešťanom a hosťom...), usporiadanou Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi v priestoroch Kultúrneho a spoločenského strediska v Prievidzi. Výstava pripomenie slávne časy mesta Prievidze, ktoré nastávajú jej zaradením medzi slobodné kráľovské mestá, keď dostala privilégiá podľa Budína. Regálie kráľovnej Márie patrili k najvýznamnejším a najprínosnejším dokumentom pre mesto, ktoré ich udelením získalo vo všetkým oblastiach – administratívnej i hospodárskej a z nich vyplývajúcej kultúrnej. Obsiahnuté sú v desiatich bodoch, určujúcich práva mesta a jeho povinnosti voči kráľovstvu, ktoré výstava predstaví prostredníctvom starobylých predmetov zo zbierok múzea. Vzhľadom k tomu, že privilégiá mali dlhodobý vplyv na mesto a ich pôsobnosť sa prejavovala aj po ich zrušení kráľovnou Máriou Teréziou v roku 1770, i vystavené predmety reprezentujú nasledujúce obdobie v širšom rozsahu.

Individuálny priestor sa venuje demonštrovaniu každého z práv, obsiahnutých v prvých ôsmich bodoch listiny, umožňujúcich rozvoj samosprávy, súdnictva, remesiel s ich záštitou pred konkurenciou a možnosťou predaja výrobkov na jarmokoch, získanie pôdy, vyberanie mýta, ochrana pred magnátmi a výber vlastného kléru. Do spoločného komplexu sa spoja dva záverečné body, obsahujúce povinnosť platiť za výsady 400 zlatých florénov a konečné potvrdenia a ustanovenia, okrem iného dokumentované pečaťou Konventu Panny Márie v Turci, ktorým bol v roku 1429 potvrdený presný odpis listiny, keďže jej originál sa nezachoval.

Výstava je sprístupnené v čase otváracích hodín KaSS v Prievidzi a potrvá do 20. februára 2013.

Hlavné menu