Posvätný odkaz - sv. Cyril a Metod v slovenskom výtvarnom umení

15.03.2013 - 14:00 - 16.04.2013 - 17:00
Srdečne Vás pozývame na výstavu diel renomovaných výtvarných umelcov v gescii Matice slovenskej. Vystavujúci výtvarní umelci: nár. umelkyňa, akad. sochárka Klára Patakiová; nár. umelec, prof., akad. sochár Ján Kulich; nár. umelec, akad. sochár Tibor Bartfay; nár. umelec, prof., akad. maliar Vincent Hložník; akad. maliarka Eva Trizuljaková a ďalší. Vernisáž sa uskutoční dňa 15. 3. 2013 (piatok) o 14:00 h v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19.

POSVÄTNÝ ODKAZ - CYRIL A METOD V SLOVENSKOM VÝTVARNOM UMENÍ

Výstava je významným spoločným projektom dnes už renomovaného Klubu výtvarných umelcov a teoretikov a Výtvarného odboru Matice slovenskej, k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy.
V spolupráci s Domami Matice slovenskej a múzejnými, galerijnými i pedagogickými inštitúciami na Slovensku bola po prvýkrát sprístupnená na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre v októbri 2012.
Prezentuje vzácne diela a ich autorov, ktorí rozvíjali cyrilo-metodské tradície v slovenskom výtvarnom umení. Ide o sochárov: Tibora Bártfaya, Jána Kulicha, Stanislava Mikuša, Kláru Patakiovú, Mariána Polonského, pedagóga a výtvarníka Ľubomíra Bereša a víťaza súťaže na pomník svätcov Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave Antona Gábrika. Návštevníci môžu uvidieť aj práce maliara Vincenta Hložníka, Stanislava Harangozóa, Milana Medúza, Ľuba Zelinu, Zuzany Hložníkovej či Evy Trizuljakovej.
Zavŕšenie reprezentatívneho výstavného projektu na Slovensku, sa uskutoční v polovici roku 2013 v Košiciach, v Európskom hlavnom meste kultúry.
Kurátorom výstavy je predseda Klubu výtvarných umelcov a teoretikov a predseda Výtvarného odboru Matice slovenskej PhDr. Ladislav Skrak .

Výstavu, rozprávajúcu príbeh o slovanských vierozvestcoch si môžu návštevníci hornej Nitry pozrieť v priestoroch galérie RegionArt pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19 od 15. marca do 16. apríla 2013.

Vernisáž: 15. 3. 2013 (piatok) o 14:00 h
Vstupné od 18. 3. 2013: dospelí: 0,70 €; deti, študenti, seniori: 0,40 €

Hlavné menu