Územia Natura 2000 v pôsobnosti správy CHKO Ponitrie

Výstavy
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
20.5.2013 - 09:00 - 24.5.2013 - 17:00

Putovná výstava poskytne návštevníkom informáciu o územiach európskej sústavy chránených území Natura 2000 v 7 okresoch v Správe Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie (Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske, Prievidza). Panely obsahujú farebné fotografie z 28 území európskeho významu, 1 chráneného vtáčieho územia, európsky významných druhov rastlín a živočíchov. Fotografie sú doplnené odborným textom, ktorý opisuje jednotlivé územia – geológia, biotopy, rastlinstvo, živočíšstvo, potenciálne ohrozenia.

Odporúčané akcie