Z tvorby Heleny Struhárovej

Výstavy
Dom Kultúry Kanianka
4.9.2012 - 08:00 - 28.9.2012 - 16:00

Medailón Heleny Struhárovej z Prievidze

Rodáčka z Vlkova na Morave mala už v mladosti blízky vzťah k umeniu – jej snom bolo študovať na umeleckej priemyslovke. Rodina so siedmimi deťmi, z ktorej pochádzala, jej ho však neumožnila realizovať. Nasledovali roky, v ktorých si existenciu zabezpečovala v povolaní predavačky či žeriavničky.

Nenaplnený sen sa jej tak – ako väčšine sviatočných maliarov – darilo napĺňať až po odchode do dôchodku. Zakotvila pri svojich obľúbených námetoch krajiniek, pričom nešlo vždy iba o idealistické krajinky nenarušenej prírody. V posledných rokoch sa odhodlala i na formátovo väčšie obrazy a rozšírenie tematiky o sakrálnu tvorbu. Nad detailným spracovávaním náboženských figurálnych námetov, ktoré napĺňajú jej túžbu po duchovnosti, dokáže stráviť celé mesiace. Výsledkom je však svojská, úprimná a nefalšovaná interpretácia týchto veľkých náboženských tém.

Helena Struhárová je členkou Klubu výtvarníkov okresu Prievidza, pravidelne sa zúčastňuje regionálnych výtvarných súťaží, no samostatnej výstavy sa dočkala až v tomto roku a prvýkrát vystavovala svoje diela v galérii Regionart pri RKC v Prievidzi. Jej obrazy si určite získajú srdcia návštevníkov v Kanianke, tak ako si ich získali v Prievidzi. Obdiv bude so sebou niesť možno aj odtieň smútku, pretože jej najväčší podporovateľ, manžel, hoci sa tešil, sa jej výstav, žiaľ nedožil.

Odporúčané akcie