ZMENA! Podujatie "Výroba úkrytov pre záhradné živočíchy" sa ruší

Workshop - Prednáška
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Od do

POZOR!

Z dôvodu ochorenia lektorky Mgr. Tatiany Šolomekovej, PhD. sa dnešné  podujatie ruší. O náhradnom termíne vás budeme včas informovať.  Sledujte SZOPK Prievidza.


Pozývame vás na stretnutie s ekologičkou Mgr. Táňou Šolomekovou, PhD., ktorá nám povie ako "upratať" v záhrade tak, aby nás mali radi aj iné živočíchy ako susedia. Úkryty prírodné ale aj človekom zhotovené si ukážeme a opíšeme. Čaká nás aj ukážka v exteriéri v prievidzskom parku Skotňa. 

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19

Vstup je voľný.

Tešíme sa na vás! Členovia Základnej organizácie SZOPK v Prievidzi


Prednáška je financovaná z participatívneho rozpočtu mesta Prievidza v rámci projektu Záhrada v meste.

Mediálny partner: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi

Odporúčané akcie