RITUÁL TÚŽBY PO ZMENE

26.07.2012 - 10:00 - 15:00
Workshop/ Street art/ Public art/ Side specific
Workshop/ Street art/ Public art/ Side specific

- Urob prvý krok k zmene...
- Zastav sa, zmeň na chvíľu svoju každodennú rutinu
- Staň sa aktívnou súčasťou celku
- Touto formou tak symbolicky vyjadríš, že si tu bol, v tomto priestore, čase,...
- Zanechaj stopu, svedectvo a vyjadri tak, že ti nieje ľahostajné čo sa okolo teba deje...
- Symbolicky tu zanecháš myšlienku, postoj, pocit, ktorý každý uvidí = budeš vnímaný
- Môže znamenať radosť, s ktorou sa takto podelíš ale aj nespokojnosť, ktorej sa takto zbavíš...
- Vtedy sa možno niečo zmení...
- Vtedy sa to stane...
- Vystrihni - nadpoj sa - nalep - zapoj sa....
- Stačí aspoň raz ale môžeš to urobiť každý deň.

... a teraz reálne a technicky...

1. Určite sa zastav (fyzicky) na Námestí Slobody v Prievidzi od 26.7.2012 od 10:00 hodiny.... Projekt nemá konca...
,,Kontajner Open Air...´´

2. Vystrihni zo samolepiacej fólie farebné pasiky rôznej dĺžky, šírky, farby

3. Zformuj do vetvičky (podľa predlohy) a nový výhonok nalep- nadpoj na predošlý (= pokračuj) na dlažbu, stenu, schody, lavičku, lampu...

- Váhavých, plachých a zdezorientovaných určite posmelíme a pomôžeme im zaradiť sa
- Projekt bude priebežne monitorovaný, ako bude rásť, technikou stop motion a vybranými médiami
- Je vhodný predovšetkým pre výtvarné antitalenty a aj tích, ktorí si to o sebe nemyslia

Hlavné menu