Foto a video: Kultúra 2017 - ocenenie inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry

V piatok 16.2 sa uskutočnil slávnostný večer spojený s poďakovaním a ocenením inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry za rok 2017.

Foto a video: Kultúra 2017 - ocenenie inštitúcií, kolektívov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti kultúry

Zoznam ocenených na KULTÚRE 2017 – 16. 02. 2018

Pamätný list riaditeľky RKC v Prievidzi

 1. Detskému speváckemu zboru Pramienok Kanianka pri príležitosti 25. výročia založenia
 2. Spevácko-dramatickému súboru Jeseň Partizánske pri príležitosti 20. výročia založenia
 3. DFS Fialka Partizánske pri príležitosti 25. výročia založenia
 4. Hudobnej skupine Chill on the Sun, Prievidza pri príležitosti 15. výročia vzniku
 5. Hudobnej skupine Čolo Band, Kocurany pri príležitosti 20. výročia vzniku
 6. Michalovi Zacharovi, Prievidza za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu v oblasti hmyzu
 7. Zdenke Tonhauserovej, Ráztočno za dlhoročnú kultúrno-osvetovú čnnosť
 8. Hudobnej skupine Necpalanka, Prievidza – pri príležitosti 30. výročia
 9. Ľubici Maliarikovej, ľudovej umelkyni, pri príležitosti okrúhleho životného jubiela

Pamätný list riaditeľky Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi

 1. Mestskej knižnici v Partizánskom za neúnavnú propagáciu čítania a sprístupňovania informácií každého druhu pri príležitosti 60. výročia vzniku
 2. Agnese Šenitkovej, Prievidza za dlhoročný prínos k rozvoju knižničných služieb pri príležitosti životného jubilea 55 rokov

Pamätný list riaditeľky Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

 1. Slovenskej numizmatickej spoločnosti, Sebedražie  za rozvoj numizmatiky v regióne
 2. Ladislavovi Polereckému, Prievidza, ľudovému umelcovi – rezbárovi, za dlhoročný prínos v oblasti šírenia prejavov tradičnej ľudovej kultúry
 3. Bohumilovi Frajkovi, Prievidza, ľudovému umelcovi – rezbárovi, za dlhoročný prínos v oblasti šírenia prejavov tradičnej ľudovej kultúry

Cena Oblastnej rady Matice slovenskej Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa

 1. Antónii Michnikovej, Kanianka – herečke a speváčke, členke FSk Košovan a DS Stanislava Chrena Kanianka pri príležitosti životného jubilea 80 rokov;
 2. Občianskemu združeniu Sielnica – združeniu pre uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry, Lazany za rekonštrukciu tradičnej gazdovskej usadlosti nazvanej Zvonárike dom a vytvorenie stálej expozície ľudového odievania;
 3. Mgr. Amálii Lomnickej, Prievidza za výrazný podiel na výskume a popularizácii prejavov tradičnej ľudovej kultúry v obci Mačov.

 

Cena Oblastnej rady Matice slovenskej Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa

Cena Oblastnej rady Matice slovenskej Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa

Tvorivý čin roka v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

V oblasti hudby

 1. Tužina Groove festival – multižánrové podujatie prinášajúce do regiónu hodnotnú kultúru (projekt realizovaný v Tužine, autor Igor Šaray z Poluvsia)

V oblasti folklorizmu

 1. Oživme v mladých rukách zabudnuté píšťaly – ojedinelé vzdelávacie a prezentačné podujatie zamerané na oživenie hudobných prejavov ľudovej kultúry (Projekt realizovaný v Nitrianskom Rudne, autorky: Mgr. Paulína Haragová – Nitrianske Rudno, PhDr. Milena Pánisová – Seč)

V oblasti divadla

 1. S-ZUŠ Xoana, Prievidza za muzikál hraný deťmi Palculienka

Cena Oblastnej rady Matice slovenskej Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa

Cena Oblastnej rady Matice slovenskej Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa

Cena Oblastnej rady Matice slovenskej Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa

Cena Oblastnej rady Matice slovenskej Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa

Cena Oblastnej rady Matice slovenskej Za uchovávanie a rozvoj kultúrneho dedičstva národa

Tvorivý čin roka v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti

Tvorivý čin roka v oblasti knižničnej činnosti

 1. Hornonitrianskej knižnici v Prievidzi za originálne kultúrno-výchovné podujatie „Knižné hody“

Tvorivý čin roka v oblasti múzejnej činnosti

 1. Františkovi Hrdému, Sebedražie, za usporiadanie celoslovenského odborného sympózia Peniaze a medaily ako médium politickej a náboženskej propagandy

 

Ďakovný list ZMOHN „Za úspešnú reprezentáciu hornej Nitry

 1. Tanečnej skupine Slniečka, pracujúcej pri Neziskovej organizácii Slniečko - MŠ Handlová  za dve prvé miesta v kategórii „Mažoretky a roztlieskavačky“ a v kategórii „Open choreografie“ na celoslovenskej prehliadke moderného a módneho tanca Deň tanca 2017 v Žiari nad Hronom;

 

 1. Tanečnému klubu Fantastic Elko Prievidza za dve prvé miesta v kategórii „scénické a show choreografie“ a „open choreografie“ na celoslovenskej prehliadke moderného a módneho tanca Deň tanca 2017 v Žiari nad Hronom;

 

 1. Speváckemu zboru Úsmev Nováky za  3. miesto na Medzinárodnom festivale zborového spevu v Langollene,  a zlaté pásmo s pochvalou poroty na Celoštátnom festivale speváckych zborov dospelých  Viva il Canto v  Spišskej Novej Vsi;

 

 1. Vande Rozenbergovej, Prievidza – spisovateľke, ktorá v roku 2017 vydala dva tituly,  trojnásobnú finalistku prestížnej súťaže Poviedka, účastníčku literárnych festivalov na Slovensku i v Európe.

Ďakovný list ZMOHN „Za úspešnú reprezentáciu hornej Nitry

Ďakovný list ZMOHN „Za úspešnú reprezentáciu hornej Nitry

Ďakovný list ZMOHN „Za úspešnú reprezentáciu hornej Nitry

Ďakovný list Združenia miest a obcí Región Stredné Ponitrie

 1. Divadlu mladých Šesť Pé Partizánske za 1. miesto na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke divadla mladých FEDIM v Tisovci s inscenáciou Svetlo je ako voda.

Ďakovný list Združenia miest a obcí Región Stredné Ponitrie

Ďakovný list Združenia miest a obcí Región Stredné Ponitrie

Cena K 2000 „Za netradičné a inovatívne aktivity“

 1. Regionálnemu kultúrnemu centru v Prievidzi za realizáciu cyklu koncertov Štvrtok? Jedine koncert!
 2. Divadlu A a divadlu Shanti, o.z. a Kultúrnemu a spoločenskému stredisku v Prievidzi za účasť na medzinárodnom projekte Noc divadiel
 3. Divadlu Art point teatro v Prievidzi za divadelnú inscenáciu Kabaret Básnika

Cena K 2000 „Za netradičné a inovatívne aktivity“

Cena K 2000 „Za netradičné a inovatívne aktivity“

Cena K 2000 „Za netradičné a inovatívne aktivity“

Cena Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra – Bojnice

 1. Mestu Bojnice – za mobilného turistického sprievodcu mestom Bojnice
 2. Mestu Prievidza – za mobilného turistického sprievodcu mestom Prievidza

Cena Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra – Bojnice

Cena Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horná Nitra – Bojnice

Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja za osobitný prínos k rozvoju kultúrny hornej Nitry

 1. PhDr. Ivete Géczyovej, Diviacka Nová Ves, etnologičke, autorke odborných publikácií výrazne sa podieľajúcej budovaní  historického, osobitne etnologického  povedomia v regióne;
 2. Mgr. Stanislavovi Malegovi, Prievidza folkloristovi, dlhoročnému režisérovi hlavného programu Hornonitrianskych folklórnych slávností;
 3. Milanovi Grossovi, Prievidza, fotografovi systematicky mapujúcemu život v regióne;
 4. Detskému folklórnemu súboru Malý Vtáčnik, Prievidza, výraznému šíriteľovi folklórnych hodnôt na hornej Nitre – pri príležitosti 40. výročia vzniku;
 5. Speváckemu zboru Rozkvet, Prievidza,  dlhoročnému významnému nositeľovi  hudobnej kultúry v regióne – pri príležitosti 50. výročia vzniku.

Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja za osobitný prínos k rozvoju kultúrny hornej Nitry

Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja za osobitný prínos k rozvoju kultúrny hornej Nitry

Cena Trenčianskeho samosprávneho kraja za osobitný prínos k rozvoju kultúrny hornej Nitry

Detskému folklórnemu súboru Malý Vtáčnik, Prievidza, výraznému šíriteľovi folklórnych hodnôt na hornej Nitre – pri príležitosti 40. výročia vzniku;

Detskému folklórnemu súboru Malý Vtáčnik, Prievidza, výraznému šíriteľovi folklórnych hodnôt na hornej Nitre – pri príležitosti 40. výročia vzniku;

Detskému folklórnemu súboru Malý Vtáčnik, Prievidza, výraznému šíriteľovi folklórnych hodnôt na hornej Nitre – pri príležitosti 40. výročia vzniku;

Detskému folklórnemu súboru Malý Vtáčnik, Prievidza, výraznému šíriteľovi folklórnych hodnôt na hornej Nitre – pri príležitosti 40. výročia vzniku;

 

 

Hlavné menu