Materské školy dostanú nové zostavy detských ihrísk

Mesto Prievidza pokračuje v budovaní nových detských ihrísk. Na základe verejného obstarávania dostanú 4 materské školy už v týchto dňoch zostavy detských ihrísk.

Nové zostavy detských ihrísk budú dodané do 4 materských škôl, a to na Ulici J. Matušku, M. Mišíka, Športovej ulici a na Nábreží sv. Cyrila. Zmluva na základe ktorej sa vybudujú nové detské ihriská v materských školách obsahuje celkovú cenu diela 10 626,00 €.

Ihrisko Prievidza

V materských školách tak pribudnú kolotoče, pieskoviská, tabule na kreslenie a ďalšie komponenty.

Materská škola, Ulica M. Mišíka:

Kolotoč so sedačkami veľký

Materská škola, Športová ulica:

Kolotoč so sedačkami veľký

Herná zostava

Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila:

Kolotoč so sedačkami malý

Kolotoč so sedačkami veľký

Pieskovisko s plachtou

Materská škola, Ulica J. Matušku:

Preliezaci tunel v tvare húsenice

Tabula na kreslenie

Pieskovisko s plachtou

Každé z týchto detských ihrísk musí spĺňať požiadavky týkajúce sa bezpečnosti. Ochranné zóny jednotlivých prvkov nových detských ihrísk sú v súlade s STN EN 1176 a STN EN 1177.

Hlavné menu