Revitalizácia mestského parku získala ďalší grant

Mesto Prievidza získalo od spoločnosti ENEL a nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis ďalší grant vo výške 3000 euro na podporu projektu revitalizácie Mestského parku.

Obsahom projektu je revitalizovať jazierko v parku ako aj vytvorenie piknikovej zóny.

 

Mestský park je situovaný v okrajovej časti mesta Prievidza. Preteká ním rieka Nitra, ktorá tvorí prirodzenú hranicu medzi Prievidzou a Bojnicami. Pozdĺž nábrežia rieky a priľahlého umelého jazierka sú vybudované chodníky, ktoré park spájajú s ďalšími mestskými časťami aj so samotným mestom Bojnice.

 

Programová manažérka Nadačného fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis Lenka Hujdičová priblížila, že „do grantového programu sa prihlásilo spolu 23 projektov, ktoré žiadali podporu v celkovej výške 63 216,30 eur. Vzhľadom ku kvalite jednotlivých projektov a ako ocenenie angažovanosti zamestnancov bola suma prerozdelených prostriedkov zvýšená na 25 116,60 eur. Spolu tak bude možné podporiť 9 projektov.“

 

„Cieľom projektu je revitalizácia Mestského parku v Prievidzi – zatraktívnenie prostredia parku a zlepšenie možnosti aktívneho trávenia voľného času pre všetky skupiny obyvateľov a návštevníkov mesta. Naša vďaka za finančnú podporu našich zámerov patrí spoločnosti ENEL a nadačnému fondu Slovenských elektrární v Nadácii Pontis. Zvláštne poďakovanie patrí ambasádorovi  a vôbec celému tímu zamestnancov ENEL-u, ktorí sa aktívne zúčastnili na propagácii tejto myšlienky,“ poďakovala primátorka mesta Katarína Macháčková. Na prvých fázach realizácie projektu sa zúčastnili hlavne dobrovoľníci z viacerých inštitúcií. Za pomoci rybárskeho zväzu, zamestnancov mestského úradu a mestských spoločností bolo v prvej fáze vyčistené a vybagrované koryto jazierka.

 

„Tak sa podarilo v čo som ani nedúfal. Prievidzský projekt bol úspešne vybraný a mesto Prievidza tak získalo na revitalizáciu parku ďalšiu sumu vo výške 3000€. Všetkým ktorí sa zapojili do revitalizácie parku akoukoľvek formou, chcem týmto poďakovať za podporu. Verím, že sa podarí zreálniť myšlienky novej oddychovej zóny v Prievidzi a tak vytvoriť miesto kde sa budeme môcť stretnúť,“ uviedol koordinátor projektu zo spoločnosti ENEL Vladimír Macháček.

 

V ďalšej fáze revitalizácie parku sa počíta s osadením oddychového sedenia, ohnísk a postupné vytváranie piknikovej zóny. V jazierku budú vypustené živé ryby.

 

Názov projektu: Revitalizácia Mestského parku v Prievidzi

Celkový rozpočet projektu: 3 625 €

Požadovaná dotácia z nadácie Pontis: 3 000 €

Kofinancovanie Mesto Prievidza: 17,2% -  625 €

Hlavné menu