Akadémia pre ženy - divadelná hra

Žáner:
20.09.2017 - 19:00 - 21:00
Slovak Theatre in LONDON - Slovenské divadlo v Londýne prináša do Prievidze divadelnú hru reflektujúcu na vážnu spoločenskú tému, ktorou je zneužívanie ľudí pre zisk v sexuálnom priemysle.

Citlivo odhaľuje, čo osoby zapletené do obchodu zo sexom vnútorne prežívajú a ukazuje odvrátenú tvár prostitúcie. Obete stavia do súcitného svetla a odhaľuje vinníka sexuálneho obchodu. Téma vykorisťovania žien je podaná bez vulgarizmov a naturalistických scén. Dôvodom je umiestnenie prostitúcie do prostredia fiktívnej akadémie, ktorej cieľom je zachraňovať dievčatá z ulice. Pútavá forma rýchleho sledu scén a dramaticky postupujúceho deja, to sú aspekty, ktoré robia predstavenie úderným a atraktívnym.

Divadelný súbor ponúka po predstavení krátky workshop s diskusiou.

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

Dĺžka: 65 minút

Kvôli vážnosti obsahu odporúčame predstavenie osobám od 12 rokov.

Autor a réžia: Juliana Sersenová

Hudba: Katarína Sliacka

Scéna: Sára Šišková

Choreografia: Jana Klimová

Obsadenie: Petra Čorňáková, Simona Vrabcová, Zuzana Šťastná, Simon Kopunec

vstupné 9€/7€ v predpredaji v Art kafé, študenti a seniori 5€/3€ v predpredaji

O divadle:

Slovak Theatre in LONDON je dobrovoľnícke združenie, ktoré umožňuje Slovákom, žijúcim v Londýne, tvoriť a hrať divadlo v rodnom jazyku pre krajanov, ale aj v anglickom jazyku pre medzinárodné publikum. Funguje ôsmy rok pod vedením

J. Sersenovej. Inscenuje vlastné texty, hráva v Londýne,

rôznych mestách Británie, ale aj v Bruseli, Prahe a na Slovensku. 

V súčasnom predstavení hrajú štyria herci, ktorí absolvovali 

štúdium na divadelných školách vo Veľkej Británii alebo na Slovensku.

Webstránka: www.slovaktheatreinlondon.com

Facebook: Slovak theatre in London

Hlavné menu