Divadelné predstavenie Cely / Louise Bourgeois / Sláva Daubnerová

07.12.2012 - 19:00 - 21:30
Autorské predstavenie podľa denníkov francúzskej výtvarníčky Louise Bourgeois

Vstupné: 7,00 € od 20. 11. do 30. 11., 9,00 € od 1. do 6. 12., 11,00 € 7.12.2012.
Predpredaj v kine Baník, v cene vstupenky je 2,00 € konzumné v Art kafé.

Zvláštna cena poroty na festivale Nová dráma/New drama 2007
Sláva Daubnerová získala v roku 2010 prestížne ocenenie Dosky ako Objav sezóny

LOUISE BOURGEOIS / SLÁVA DAUBNEROVÁ

„Existenciu bolesti nemožno popriet. Viem, že nemôžem urobit nic, aby som bolest odstránila alebo potlacila. Nemôžem zariadit, aby zmizla, zostane tu navždy.“ (Louise Bourgeois, O celách, 1991)

 

Medzinárodné festivaly:

Performing Arts Market in Seoul 2012(South Korea)

Festival Mitteleuropäisches Theaterkarussell 2007 (Wien)

Medzinárodný divadelný festival Malá Inventura 2010 (Praha)

Galerija Spomeniškovarstvenega centra Ljubljana 2009 (Slovenia),

IETM Spring Plenary Meeting in Bratislava 2009

Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée - Biennale Puglia 2008 (Taliansko) ,

Nová drama / New drama festival Bratislava2007

Femfest – feministički festival Zagreb 2007 (Chorvátsko)

 

Autorská inscenácia Cely je scénicko-výtvarným konceptom pre jedného herca a vychádza z početných písomných a ústnych komentárov, rozhovorov a predovšetkým súkromných denníkových záznamov francúzskej výtvarníčky Louise Bourgeois. Predstavenie ocenené Zvláštnou cenou poroty festivalu Nová drama 2007 za scénický koncept a stvárnenie hry.

scenár: S. Daubnerová V texte sú použité fragmenty z denníkov a zápiskov Louise Bourgeois. hudba: Coil, Steve Reich, Marc Behrens dramaturgia: Eduard Kudlác výtvarný koncept: S. Daubnerová / E. Kudlác zvuk, svetlo: Viliam Daubner produkcia: P.A.T. / Phenomenontheatre scénický koncept a réžia: Sláva Daubnerová premiéra: 16. september 2006 A4 nultý priestor Bratislava

Obsah:

Scénický koncept pre jedného herca s pracovným názvom „Cely“ vychádza z pocetných písomných a ústnych komentárov, rozhovorov a predovšetkým súkromných denníkových záznamov výtvarnícky Louise Bourgeois. Napriek tomu nie je predstavenie CELY autobi-ogra_ckým dielom, ale vykonštruovaným príbehom „modelu“ ženy, ktorá v sebe dešifruje vlastné podoby bolesti, tráum a dôsledkov minulosti. Pracovnou metódou sa stal princíp montáže a dekonštrukcno/rekonštrukcného prístupu (cielená analýza, dekonštrukcia traumy na primárne situácie a znovu vyskladanie traumatických zážitkov/situácií v absorbovanej podobe). Tento princíp tak analyzuje a pomenuváva dávno vytesnené traumy a bolesti, rozkladá ich na riešitelné fragmenty a znovu skladá do podoby, v ktorej je trauma poznaná a teda prekonaná. Cela je priestor poskytujúci samotu. Na jednej strane samotu vynútenú a na druhej strane vytúženú. Cela je ohranicený priestor, je vynúteným väzením alebo dobrovolným únikom. Cela je miesto stretnutia samej so sebou, so spomienkami projektujúcimi súcasnost.

Druhé predstavenie:

OTVORENÉ DVERE

tanečné a hudobné improvizačné zoskupenie študentov VŠMU, ktorí sa našli a nadviazali dialóg.

 

Intro:

Účinkujú:

Eva Priečková

Veronika Dragonidesová

Peter Stehlík

Matej Sloboda

Lenka Pastorová

Jitka Košíková

Lenka Novosedlíková

Jakub Mitrík

Silvia Suchánkova

Peter Dvorský

Ondrej Veselý

Pavol Hospodár

Adam Félix

 

Improvizačná skupina Otvorené dvere pozostáva z niekoľkých hudobníkov a tanečníkov Hudobnej a tanečnej katedry Vysokej školy múzických umení, stretávajúcich sa počas nimi založeného impro-htf-jamu. Otvorené dvere vznikli niekedy začiatkom letného semestra 2012 na popud niekoľkých tanečníkov, ktorí cítili tvorivý pretlak a absenciu miesta, kde by ho mohli rozumne stabilizovať a zároveň sa vzájomne podnecovať. Prizvali si hudobníkov, ktorí v konečnom dôsledku prežívali podobné a spoločným spoznávaním sa snažili a stále snažia nájsť súhru medzi sebou navzájom.

 

Festivaly:

Biela noc / Košice

Istropolitana / Bratislava

 

Obsah:

Projekt OTVORENÉ DVERE vznikol na pôde VŠMU v decembri roku 2011 z iniciatívy študentov hudobno-tanečnej fakulty VŠMU. Uviedol sa už na dvoch festivaloch (Istropolitana - Bratislava, Biela noc – Košice) predstavením, založeným na vopred dohodnutých a štruktúrovaných tanečných a hudobných improvizáciách. Názov OTVORENÉ DVERE dostal projekt spontánne po tom, ako sme po prvej skúške v tanečnej sále VŠMU číslo 402 zistili, že dvere do sály boli ozaj celý čas otvorené. Napokon sa dvere sály počas skúšania prestali zatvárať úmyselne. Ľudia v škole tak mohli "kedykoľvek" nahliadnuť do nášho pracovného procesu a priamo sa doň zapojiť. To sa postupom času naozaj začalo diať a následne sa začala formovať stála skupina študentov participujúcich v zoskupení OTVORENÉ  DVERE. Spoločné skúšanie v tanečnej sále VŠMU číslo 402 vyústilo do predstavenia 18. júna 2012 v priestore FUGA v Bratislave.

Hlavné menu