Estráda Jána Roháča - Nitrianske Pravno

Divadlá
Nitrianske Pravno

Obec Nitrianske Pravno Vás pozýva na galaprogram k 90. výročiu narodenia Jána Roháča pod názvom Estráda Jána Roháča. 

Hostia programu: Boris Filan, Katarína Kergalová Roháčová, Mária Ševčík. 

Účinkujú: Ivana Regešová - spev, Lukáš Zubaj - klavír, Tanečná skupina Mimikry, Dychová hudba Maguranka, Tanečná skupina Xoana.

Námet, scenár, moderovanie: Vojtech Bartko

Vstupné 5€

Kapacita sály je limitovaná. Predpredaj vstupeniek v podateľni obecného úradu.

Podujatie z cyklu Rok Jána Roháča finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj sumou 1500€

Odporúčané akcie