NEMÝ SVEDOK

Divadlá
Art point Prievidza
11.10.2018 - 19:00

Vstupné 7€/5€ v predpredaji v Art kafé a TIK PD

O divadle: ...umelecká scéna Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove vznikla ako multižánrový umelecký priestor, v ktorom sa môžu realizovať nielen študenti tejto školy. ArtScena SKDK v Prešove ponúka priestor pre javiskovú realizáciu aj iným divadlám – hercom, hudobníkom, spevákom či tanečníkom. Na svojom javisku už mnohokrát privítala nie iba predstavenia určené na javiskové prevedenie. Domáci aj hosťujúci umelci tu experimentovali v svojich performance v snahe priblížiť divákom ArtSceny SKDK aj iné možné formy svojho umeleckého úsilia.

Odporúčané akcie