Partička, Kultúrne centrum mesta Nováky

Divadlá
Dom kultúry Nováky
5.11.2012 - 16:30

Populárne televízne hudobno - zábavné improvizačné posedenie, do
ktorého sú zatiahnutí aj diváci.
Hrajú: Petra Polnišová, Daniel Dangl, Roman Pomajbo, Marián Miezga,
Lukáš Latinák, Robert Jakab, Juraj Kemka, Richard Stanke, Michal Kubovčík .
Hudobný doprovod: Marián Čurko
Réžia : Daniel Dangl

Odporúčané akcie