Rozprávkový zámok 2017 - Bojnický zámok - rozprávky Boženy Němcovej

14.06.2017 - 08:00 - 18.06.2017 - 18:00
21.06.2017 - 08:00 - 25.06.2017 - 18:00
Rozprávkový zámok je špeciálny rozprávkový divadelný festival v podobe inscenovaného predstavenia.

Termíny:
14. 6. – 18. 6. 2017
21. 6. – 25. 6. 2017

Rozprávkový zámok je špeciálny rozprávkový divadelný festival v podobe inscenovaného predstavenia. Patrí jednoznačne k najúspešnejším a najnavštevovanejším kultúrnym podujatiam na Slovensku. Podujatie Rozprávkový zámok jedinečnou formou spája kvalitné literárne scenáre s autentickým prostredím romantického Bojnického zámku.

Námetom pre podujatie Rozprávkový zámok 2017 sa stali obľúbené rozprávky Boženy Němcovej. Spomedzi množstva jej rozpávok sa návštevníci môžu tešiť na:
Múdra žena
Soľ nad zlato
Čert a Káča
Popolvár

Objednávky pre skupiny na pracovné dni 14.6. – 16.6.2017 (streda až piatok) a 21.6. – 23.6.2017 (streda až piatok) podujatia Rozprávkový zámok 2017 prijímame od utorka 9.5. 2017 od 07:00 hod. výlučne telefonicky na číslach: 046/5430 624, 633.

Vstupné:
Dospelý 1 osoba 10 €
Študent do dovŕšenia 26 rokov 7 €
Dieťa od dovŕšenia 6 rokov do dovŕšenia 15 rokov 5 €
Dieťa od dovŕšenia 2 rokov do dovŕšenia 6 rokov 3 €

Rozprávkový zámok

Rozprávkový zámok 2017

Hlavné menu