Zrušené - SHIRLEY VALENTINE - ZUZANA KRÓNEROVÁ

Divadlá
Dom kultúry Mesta Handlová

Rada si tresnem pohár vína, keď varím, stena, počuješ?" začína svoju one  woman show o osamelej starnúcej žene Shirley Valentine herečka Zuzana  Kronerová. A potom predvádza neuveriteľnú zmes gagov, emócií a postáv  tak vynikajúco, že aj banálne, životom otrepané vety mení na  perly…..Shirley Zuzana totiž predvádza koncert vyzretého herectva. Monodráma Willyho Russella SHIRLEY VALENTINE má v Russellovej autorskej  aktivite mimoriadne postavenie – vynašiel v nej nový spôsob ako sa  prizrieť ženskému svetu. Forma one woman show je o to príťažlivejšou, že  Russell vymyslel pre opustenú a osamelú Shirley partnerku – je ňou v  prvej časti Stena a v druhej Skala. To sú tie bútľavé vŕby, ku ktorým  zrelá žena vedie  svoje monológy, pred ktorými sa obnažuje. Ústami  brilantnej Zuzany Kronerovej, herečky s komediálno-dramatickým talentom,  máme ako diváci príležitosť posúdiť, či autor skutočne prenikol do  ženskej duše tak podmanivo, že divák sa smeje a plače spolu s herečkou.

vstupné: 13,00 €, študenti a členovia KPH 10,00 €

Odporúčané akcie