Foto: D N A - premiéra - Divadlo Shanti

27.3.2023 admin
Foto: D N A - premiéra - Divadlo Shanti

Mrazivo reálny príbeh o hľadaní si vlastnej identity v spoločnosti, o  zapadnutí do kolektívu, o násilí všade okolo nás, o vyrovnávaní sa s  problémami, o boji s vnútornými démonmi, o nekonečnej prázdnote a o  rôznych uhloch pohľadu na slovo Z O D P O V E D N O S Ť.

To, že niečo chceme urobiť, neznamená, že to urobiť môžeme a to, že niečo môžeme urobiť, neznamená, že to urobiť musíme.

Inscenácia zobrazuje partiu mladých ľudí, ktorých všedné dni sú náhle  poznačené tragédiou z nerozvážnosti a chcenia. Príbeh vo dvoch navzájom  prepletených dejových líniách neustále kolíše ako špirála DNA medzi  monotónnejšími chvíľami bytia v bubline nekonečného vesmíru a  vyhrotenými situáciami žitia vo svete, kedy postavy zahnané do kúta pod  ťarchou predstavy niesť následky za svoje činy, sú v strachu schopné  zájsť až na dno svojej duše.

Autor predlohy: Dennis Kelly
Kostýmy, scénografia, dramaturgia, réžia: František Kňazovič
Asistencia: Zuzana Selecká

Účinkujú: Adam Šimko, Amália Bohňová, Jakub Denčiak, Linda Šebőková, Matej Gablík, Simona Mokrá, Tadeáš Duchoň

Najbližšie môžete vidieť inscenáciu D N A v piatok na 31.3. o 17:30 v rámci regionálnej prehliadky ochotníckeho divadla hornej Nitry Ochotnícke javisko https://www.codnes.sk/divadla/ochotnicke-javisko-2023

Ďalšie fotoreporty