Foto: Deň Prievidze 2019 + DUBŠTOK

30.9.2019 admin
Foto: Deň Prievidze 2019 + DUBŠTOK

K oslavám Svetového dňa cestovného ruchu, ktoré  vyhlásilo Valné  zhromaždenie Svetovej organizácie cestovného ruchu UNWTO  na 27.  september a svet si ho prvý raz pripomenul v roku 1980, prispelo aj mesto Prievidza. Načasovanie osláv je symbolické, pretože sa koná v  čase, keď sa v našich zemepisných šírkach končí hlavná turistická   sezóna.

Hlavným zmyslom tohto dňa je vyzdvihnutie cestovného ruchu,  jeho  sociálnych, kultúrnych, politických a ekonomických hodnôt a jeho   prínosu pre celkový rozvoj spoločnosti.
V duchu týchto myšlienok a tradícií pripravilo v spolupráci s  Oblastnou  organizáciou cestovného ruchu Región Horná Nitra-Bojnice  (OOCR RHNB)  oslavy aj mesto Prievidza. 

Oficiálne ich za organizátorov otvorili Ing. Ľuboš Jelačič, zástupca  primátorky Prievidze a Ing. Róbert Lupták, predseda Dozornej rady OOCR  RHNB a odovzdali ocenenia „Za osobitný prínos k rozvoju cestovného ruchu na Hornej Nitre“ osobnostiam, ktoré nominovala OOCR RHNB. Sú to Helena Dadíková,  poslankyňa MsZ Prievidza, predsedníčka komisie školstva a kultúry a  členka DR OOCR RHNB, Irena Balážová, pracovníčka destinačného manažmentu  OOCR RHNB, Dana Horná, riaditeľka KaSS Prievidza, Mirety Dian a  Jaroslav Dian, manažéri projektu Zelený bicykel. Toto ocenenie dostala  aj Stredná odborná škola obchodu a služieb za vzdelávanie v manažmente  regionálneho CR a realizáciu mnohých úspešných aktivít. Prevzala ho  riaditeľka školy Mgr. Darina Krčíková.

Ďalšie fotoreporty