Foto: Divohody - Bojnice 2014

Účel podujatia: Okrem spoznávania starých tradícii, ktoré v dnešnom svete upadajú do zabudnutia sa zoznámime s rôznymi druhmi divorastúcej zeleniny, ktorá si bežne rastie v okolí našich príbytkov, na lúkach a okolí lesov. Pozrieme sa na korienok nie len takých celebrít ako je žihľava a medvedí cesnak, povieme si na čo sú dobré, ako ich spracovať, uskladniť a čo dobrého z nich ukuchtiť. Jednoducho, ako ich môže využiť dnešný moderný človek, čo dobrého a prospešného z nich získať a ako sa prostredníctvom nich o kúsok priblížiť k prírode.

organizátor: Občianske združenie ALGAE

zdravý životný štýl
Naša pozornosť sa zameriava predovšetkým na šírenie myšlienok zdravého životného štýlu medzi širokú verejnosť všetkých vekových kategórii. Bojujeme proti predsudkom voči alternatívnym spôsobom stravovania a snažíme sa prezentovať rozmanitosť a pestrosť.

ekológia a udržateľný rozvoj
Zdravý životný štýl úzko súvisí s úctou voči našej zelenej Matke a potrebe chrániť ju pred ľahostajnosťou jej obyvateľov. Naša činnosť sa preto zameriava i na oblasť ekológie a udržateľného rozvoja

rozvoj osobnosti
Úspešná cesta k zdravému životnému štýlu je nevyhnutne sprevádzaná rozvojom celej osobnosti, spôsobu myslenia a konania. Preto sa svojimi aktivitami snažíme podporovať schopnosti, rozvíjať zručnosti a ľudský potenciál.

Hlavné menu