Foto: Divohody - Bojnice 2014

5.4.2014 ingo
Foto: Divohody - Bojnice 2014

Účel podujatia:

organizátor: Občianske združenie ALGAE

zdravý životný štýl Naša pozornosť sa zameriava predovšetkým na šírenie myšlienok zdravého životného štýlu medzi širokú verejnosť všetkých vekových kategórii. Bojujeme proti predsudkom voči alternatívnym spôsobom stravovania a snažíme sa prezentovať rozmanitosť a pestrosť.

ekológia a udržateľný rozvoj Zdravý životný štýl úzko súvisí s úctou voči našej zelenej Matke a potrebe chrániť ju pred ľahostajnosťou jej obyvateľov. Naša činnosť sa preto zameriava i na oblasť ekológie a udržateľného rozvoja

rozvoj osobnosti Úspešná cesta k zdravému životnému štýlu je nevyhnutne sprevádzaná rozvojom celej osobnosti, spôsobu myslenia a konania. Preto sa svojimi aktivitami snažíme podporovať schopnosti, rozvíjať zručnosti a ľudský potenciál.

Ďalšie fotoreporty